Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Jaké jsou povinné informace na potravině ?

Jaké všechny údaje musí být povinně na potravině uvedeny ?


OznačováníZákony, vyhlášky, nařízení

QSL odpovídá

Dle nařízení EU č. 1169/2011, kapitola IV, oddíl 1, článek 9:
a) název potraviny;
b) seznam složek;
c) každou látku nebo pomocnou látku uvedenou na seznamu
v příloze II nebo odvozenou z látky či produktu uvedených
na seznamu v příloze II způsobující alergie nebo nesnášenlivost,
která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny
a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné
podobě;
d) množství určitých složek nebo skupin složek;
e) čisté množství potraviny;
f) datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;
g) zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití;
h) jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského
podniku uvedeného v čl. 8 odst. 1;
i) zemi původu nebo místo provenience v případech, které
určuje článek 26;
j) návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto
návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít;
k) u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových
skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;
l) výživové údaje.

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder