Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Jak se orientovat v etiketách s nápoji

Údaje na etiketách u potravin nařizuje výrobcům zákon. Připravili jsme pro Vás seriál, jak se nejlépe zorientovat v údajích uvedených na obalu potravin. Nyní Vás seznámíme s tím, jak se vyznat v etiketách nápojů.
Jak se orientovat v etiketách s nápoji

Pro jasné rozlišení potravin musí nést obal zákonný název. Takový název je přesně formulovaný právním předpisem. Označení nápoje typu „džus“, „juice“, „100%“, atp. je povoleno pouze u zeleninové a ovocné šťávy. Další povinný údaj na obalu tvoří informace o způsobu úpravy potravin a
jejich složení. Zde se uvádí jednotlivé položky řazené dle hmotnosti při procesu výroby od nejvyšší po
nejnižší. Podmiňuje-li to zákon nebo typ potraviny nalezneme na etiketě také podmínky skladování.
Šťávy a nektary podléhají označení datem minimální trvanlivosti. Po jeho uplynutí je lze dále
prodávat, avšak odděleně a za předpokladu že na tuto skutečnost bude zákazník upozorněn. Přídatné
látky mají následující formát: název skupiny dané látky, E-kód nebo celý název přídatné látky.
Grafické, obrazové či slovní označení jakékoli části potraviny je třeba doplnit procentním obsahem
v potravině. Množství se uvádí v litrech či mililitrech. Povinnost doplnit informace o výživových
hodnotách se datuje od prosince 2016. I zde se najdou výjimky, mezi něž patří např. čerstvé maso,
ovoce, zelenina, nebalené pokrmy, aj. Poslední co legislativa ukládá je jméno nebo obchodní název
potravinářského podniku, který může, ale nemusí, doplňovat údaj, zda se jedná o výrobce, prodejce,
distributora. Údaje typu cena, čárový kód nebo typ obalu jsou pouze dobrovolné.

Co je co?
Zeleninovou a ovocnou šťávu vyrobíme pouze ze zralé, zdravé, čerstvé, chlazené či mražené zeleniny
nebo ovoce jedno jestli jen z jednoho či více druhů a především nesmí obsahovat cukr.
Je-li zeleninová či ovocná šťáva vyrobena z koncentrátu, je potřeba na obal tento fakt uvést formou
slova „koncentrát“.
Nektar se vyrábí ze zeleninové či ovocné šťávy přidáním vody, případně také cukru, medu či sladidel.
Pokud získáme aroma, dužinu či buňky vhodnými fyzikálními prostředky, mohou být do šťávy
vráceny. Ovocný nektar musí uvádět minimální obsah ovocné šťávy, dřeně či jejich směsi formulací
„podíl ovocné složky nejméně“ a to v procentech, v zorném poli názvu produktu.
Minerální vodou ochucenou se označuje nealkoholický nápoj, který se skládá z přírodní minerální
vody a nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě, většinou s původním obsahem oxidu
uhličitého.
Pramenitá voda ochucená je taktéž nealkoholický nápoj, jehož složení spočívá v přírodní pramenité
vodě, nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě, ale na rozdíl od minerální vody
ochucené je obvykle oxidem uhličitým sycená.
Pitná voda ochucená, další z řady ochucených nealkoholických nápojů, vzniká z pitné vody, která
v sobě má přidané látky určené k aromatizaci nebo je obohacena vitamíny, minerály či extrakty z rostlin zpravidla sycená oxidem uhličitým.
Limonáda je vyrobena z pitné vody, nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě a obyčejně sycená oxidem uhličitým.
Sirupem se rozumí nápojový koncentrát, zahuštěná směs jednotlivých surovin, které se užívají k výrobě nealkoholických nápojů a jsou určeny k přípravě nápojů ředěním.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder