Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Mimořádná veterinární opatření s ohledem na nárůst ohnisek ptačí chřipky

V České republice, i na dalších místech Evropy, v poslední době vzrostl počet případů ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1. Státní veterinární správa (SVS) se proto rozhodla vyhlásit mimořádná veterinární opatření s celostátní platností.
Mimořádná veterinární opatření s ohledem na nárůst ohnisek ptačí chřipky

Chovatelé drůbeže, nevztahuje se na běžce a holuby, mají zakázán chov pod širým nebem. Chované ptáky musí umístit do budov v hospodářství. Pro drobné chovatele registrované v ústřední evidenci hospodářských zvířat, kteří z relevantních důvodů nemohou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budov (pozn. o této skutečnosti však musí bezprostředně informovat příslušnou krajskou veterinární správu), existuje výjimka – drůbež lze ponechat po nezbytně nutnou dobu venku, ale venkovní prostory, kam má drůbež přístup, je třeba omezit a co nejvíce minimalizovat možnost jejich kontaktu s volně žijícími ptáky či jinou drůbeží, např. ze sousedního chovu.

Pro všechny chovatele (pozn. v tomto případě i běžců a holubů) platí, že vodu a krmivo musí podávat výhradně uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, z důvodu zabránění jeho případné kontaminace výkaly volně žijících ptáků. Stejnou ochranu vyžadují také skladované krmivo, stelivo a voda. Součástí nařízení je současně omezení pohybu osob v hospodářských chovech, aby se minimalizovalo riziko zavlečení nákazy.

„Státní veterinární správa apeluje na všechny chovatele drůbeže, aby nařízená mimořádná veterinární opatření ve vlastním i veřejném zájmu důsledně dodržovali. Žádáme je také o dodržování zásad biologické bezpečnosti v chovech, a aby neprodleně hlásili krajským veterinárním správám případné změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny ve svých chovech,“ nabádá k zodpovědnému chování ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Nebezpečí zavlečení nákazy se zvyšuje díky migraci volně žijících ptáků. Zatímco na počátku letošního roku se ve většině případů jednalo o subtyp H5N8, nyní převládá varianta H5N1, která může představovat nebezpečí i pro člověka.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder