Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Státní veterinární správa loni vyšetřila přes 90 tisíc vzorků na přítomnost cizorodých látek

Nedílnou součástí veterinárního dozoru je monitoring obsahu cizorodých látek v krmivech, u hospodářských zvířat a v potravinách živočišného původu. V rámci něj proběhlo za rok 2018 více než 90 tisíc vyšetření. Překročení limitů potvrdily výsledky u 0,17% z nich.
Státní veterinární správa loni vyšetřila přes 90 tisíc vzorků na přítomnost cizorodých látek

V krmivech určených hospodářským zvířatům se rezidua zakázaných veterinárních léčiv neprokázala. Nic nenaznačovalo ani nepovolenému podávání preventivních léčiv jejich prostřednictvím. Veškerá platná nařízení splňovala také krmiva dovážená ze států Evropské unie a třetích zemí.

Bez prohřešků v oblasti reziduí léčiv a kontaminantů z vyšetření vyšly všechny vzorky drůbeže. Zbytky antibiotik se naopak našly v orgánech či svalovině u šesti případů hospodářských zvířat – třikrát se jednalo o prasnice, třikrát o skot. Často k tomu dochází, nejsou-li dodrženy ochranné lhůty po posledním podání léku. Nadlimitní obsah chemických prvků u hospodářských zvířat byl zjištěn pouze v ledvinách, popřípadě v játrech. Tři starší dojnice a dvě ovce pak měly v ledvinách vyšší koncentraci kadmia, což však přímo úměrně souvisí s jeho hromaděním vzhledem ke stáří zvířat. Kontaminace polychlorovanými bifenyly se v chovech skotu a prasat nevyskytla, avšak byla prokázána u tří vzorků svaloviny prasat divokých z různých oblastí. U lovné zvěře se výjimečně objevily také zvýšené hodnoty olova, kdy příčinou byla kontaminace ze střely obsahující olovo. Ve dvou případech při kontrole chovů sladkovodních ryb (pozn. pstruhů) byl, na základě nadlimitní koncentrace leukomalachitové zeleně, vydán zákaz jejich uvedení na trh. U dalších pěti zkoumaných chovů pstruhů se rezidua výše zmíněné nepovolené látky vykytovala také, ale naměřené hodnoty se vešly do přípustné tolerance.

Z více než 400 potravinářských produktů (masných, mléčných, rybích a vaječných) testy odhalily nevyhovující obsah olova u čtyř vzorků uzenin a klobás ze zvěřiny a u jednoho vzorku dančí plece. Polycyklické aromatické uhlovodíky obsahovaly dva vzorky uzeného masa. Vaječné výrobky ve sledovaném ukazateli analytů ze skupiny biocidů vyhověly bez poskvrnky. S legislativními požadavky neměly problém ani testované syrové ovčí, kozí a kravské mléko, stejně jako slepičí a křepelčí vejce. Samostatnou kategorii tvořil med. Ani v něm se nenašly zbytky veterinárních léčiv a splnil požadavky na limity chemických prvků i látek. „Vzhledem k relativně nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu nadále za příznivou,“ shrnul situaci ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder