Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Vysoký počet nevyhovujících zjištění při kontrolách zmrzlin a ledů do nápojů

Prozatímní výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v letošní sezóně ukazují, že značná část provozovatelů nedodržuje postupy výroby kopečkových i točených zmrzlin a ledů do nápojů. V období do 5. září 2023 nevyhovělo 45 % vzorků hodnocených zmrzlin a 64 % vzorků ledů do nápojů.
Vysoký počet nevyhovujících zjištění při kontrolách zmrzlin a ledů do nápojů

V rámci kontrol pracovníci SZPI mj. zajímají o dodržování bezpečnostních a jakostních parametrů výše zmíněného sortimentu a kontrolují také zařízení na jejich přípravu. Kontrolní akce probíhaly především v cukrárnách a dalších provozovnách společného stravování.

Inspektoři doposud podrobili laboratorním testům 128 vzorků točených a kopečkových zmrzlin, přičemž 57 z nich (tj. 45 %) nesplnilo hygienické limity. Analýzy u nich odhalily nadlimitní počty kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. K hlavním příčinám nevyhovujících výsledů patří nedostatečná sanitace zařízení, nedodržení hygieny výroby a nedodržení výrobního postupu při přípravě zmrzliny. Svou roli může hrát také nedostatečné proškolení personálu. Za nejvíce problematickou lze označit vanilkovou zmrzlinu s tím, že musíme brát v potaz rozšířenost této příchutě.

Pro připomenutí – v roce 2022 nevyhovělo právním předpisům 53,3, % hodnocených vzorků zmrzlin, v roce 2021 48,3 %, v roce 2020 51 %, v roce 2019 37 % a v roce 2018 30 %.

Co se týče ledů do vody, doposud je dokončeno hodnocení u 75 vzorků, přičemž 48 z nich (tj. 64 %) nesplnilo zdravotní či hygienické limity. Laboratoř ze sledovaných parametrů potvrdila výskyt bakterií Escherichia coli, enterokoků, koliformních bakterií, bakteriálních kolonií rostoucích při 22 °C a 36 °C. Za hlavní příčiny lze označit podcenění hygienické praxe při výrobě a pravidelné dezinfekce výrobníků.

Pro srovnání – v roce 2022 nevyhovělo právním předpisům 74,5 % hodnocených vzorků, v roce 2021 68,6 %, v roce 2020 51 %, v roce 2019 40 % a v roce 2018 47 %.

Podíl nevyhovujících vzorků nelze brát všeobecně pro celý trh, protože SZPI odebírá vzorky na základě analýzy rizika a s vyšší frekvencí prověřuje provozovny, u kterých očekává problém (pozn. ani bezproblémovým provozovatelům se však pravidelné kontroly nevyhnou).

V provozovnách, kde inspekce odebrala nevyhovující vzorky, byl na místě uvalen zákaz užívání zařízení a zákaz výroby. Po provedení sanitace a následném vyhovujícím rozboru v akreditované laboratoři SZPI umožní zařízení znovu používat.

Dotčené osoby čeká správní řízení o uložení pokuty.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder