Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Inspekce odhalila převoz potravin neznámého původu a týraní ryb

Inspektoři Krajské veterinární správy Jihočeského kraje společně s pracovníky místního Celního úřadu v rámci kontrol zastavili v Kaplici dodávku. Následně zjistili, že řidič cizí státní příslušnosti v ní ve zcela nevyhovujících podmínkách převáží živé i mrtvé ryby a další živé vodní živočichy a potraviny živočišného původu.
Inspekce odhalila převoz potravin neznámého původu a týraní ryb

Vozidlo, jež mířilo do sousední Rakousko, postrádalo chladicí zařízení. V jednom z termoboxů se nacházelo 12 kaprů, které cizinec pořídil cestou v jižních Čechách. Ryby vykazovaly zjevné známky po omráčení úderem tupým předmětem na temeno hlavy. Nebyly vykrveny, přičemž 10 z nich bylo v době kontroly mrtvých a 2 kusy stále jevily známky života. Kontrolovanému inspekce na místě přikázala, aby je okamžitě usmrtil a ukončil tak jejich utrpení.

Vyjma kaprů se v dodávce nacházelo 15 kg živých krabů a 5 kg živých mlžů, pocházejících z areálu SAPA, uložených v polystyrenových bednách. Přepravce však nebyl schopen doložit průvodní dokumentaci. Veterináři mu proto nařídili, aby vodní živočichy usmrtil povoleným způsobem a následně zajistil jejich neškodnou likvidaci v asanačním podniku. Likvidaci neujde ani 7 kg vepřových uší jakožto další „poklad“ neznámého původu, který dodávka ukrývala.

Kontrolovanou osobu čeká správní řízení o uložení sankce (max. ve výši 50 milionů Kč). Porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání postoupí inspektoři k řešení obci s rozšířenou působností (OÚ Kaplice).

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder