Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni ubylo

Státní veterinární správa (SVS) společně s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) se i v loňském roce věnovala zjišťování reziduí a kontaminantů v živočišných produktech. Z celkových téměř 93 tisíc vyšetření činil podíl nevyhovujících nálezů 0,05 %, což představuje meziroční pokles o jednu setinu.
Nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni ubylo

„Vzhledem k nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu reziduí a kontaminantů nadále za příznivou a s významně menším počtem záchytů nevyhovujících výsledků vyšetření oproti roku 2018 a 2019,“ prohlásil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Žádná zbytková množství nepovolených veterinárních léčiv nebyla odhalena v krmivech pro hospodářská zvířata.

Legislativním limitům vyhověly veškeré vzorky syrového kravského a ovčího mléka a až na jednu výjimku (pozn. s ohledem na zbytky veterinárních léčiv a doplňkových látek) prošla také všechna vejce.

Pozitivně lze nahlížet na skutečnost, že u žádného testovaného medu laboratoř neodhalila měřitelné koncentrace chlorovaných pesticidů, polychlorovaných bifenylů, insekticidů ani léčivých veterinárních přípravků.

Chovy skotu se obešly bez použití zakázaných léčiv, včetně stimulátorů růstu. Pouze v jednom případě (pozn. u telete) bylo zjištěno nadlimitní množství amoxicilinu. V rámci monitoringu těžkých kovů či pesticidů se ve třech případech prokázala nadlimitní koncentrace kadmia v ledvinách, a to u krav, jež pocházely z oblastí, které lze díky předchozí průmyslové výrobě považovat za kontaminované. Vzorky tkání ovcí a koz vyhověly bez poskvrnky. Oproti přechozím rokům můžeme považovat ojedinělý případ, kdy analýza upozornila na měřitelné množství zakázaného antibiotika, v chovu prasat za úspěch. Následné šetření navíc nedokázalo spolehlivě prokázat použití tohoto léčiva. „Ke zlepšení stavu v chovech skotu a prasat z hlediska sanace stájí a odstranění starých nátěrů s obsahem PCB přispěla významně důsledná kontrola a rozsáhlá informační kampaň vedená Státní veterinární správou,“ dodal k problematice Semerád. U drůbeže se ve svalovině nosnice našlo nepovolené antibiotikum, nicméně ani došetření nepotvrdilo, že by chovatel nebo ošetřující veterinář antimikrobiální látku zvířeti podal. Požadované parametry splňovalo všechno maso křepelek, pštrosů, králíků i farmově chované zvěře.

Další zlepšení vidíme v chovech sladkovodních ryb. Nadlimitní množství malachitové zeleně jakožto léčiva se vyskytlo u jednoho vzorku pstruha duhového. Loni rovnou v pěti chovech zmíněné ryby.

Nadlimitní koncentraci olova detekoval rozbor u jednoho vzorku masa kachny divoké a bažanta a u tří divočáků. U dvou divokých prasat se objevilo také nadlimitní množství DDT. Tento chlorovaný pesticid se přitom u nás nepoužívá už od roku 1974. Bohužel v některých lokalitách zátěž v prostředí evidentně stále trvá.

Co se týče potravinářských výrobků, ani ty si nevedly špatně. Jen ve třech případech uzených výrobků byla shledána nepatřičná koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků a u dvou masných produktů ze zvěřiny nadlimitní přítomnost olova. Bez nálezu zůstaly výrobky z mléka a vajec.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder