Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Nové potravinářské předpisy EU červenec 2016

Nové potravinářské předpisy pro rok 2016 za měsíc červenec, které jsou průběžně sledovány a vybírány z nich citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol.
Nové potravinářské předpisy EU červenec 2016

Přistoupením ČR k EU jsou veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) platnou součástí české legislativy, naopak směrnice jsou typem předpisů, které musejí být v určitém časovém limitu do české legislativy zakotveny. Rozhodnutí se vztahují k části problematice nebo jen k některým členským státům a jsou taktéž přímo platná.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů, které souvisí s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Celé znění uvedených předpisů v najdete na stránkách Úředního věstníku EU, které jsou v českém jazyce: Úřední věstník EU červenec

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ
Nařízení 2016/1238/EU ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování
OJ L 206, 30/07/2016, s. 15
Prováděcí nařízení 2016/1239/EU ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí
OJ L 206, 30/07/2016, s. 44
Prováděcí nařízení 2016/1240/EU ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování OJ L 206, 30/07/2016, s. 71
1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2016/1100/EU, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Kostariky, Litvy, Namibie, Německa a Španělska (oznámeno pod číslem C(2016) 4134)
OJ L 182, 07/07/2016, s. 47
Prováděcí rozhodnutí 2016/1101/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status spolkových zemí Porýní-Falc, Sársko a území „Regierungsbezirke“ Arnsberg, Düsseldorf a Münster v Německu jako území úředně prostých infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2016) 4135)
OJ L 182, 07/07/2016, s. 51
Prováděcí rozhodnutí 2016/1102/EU, kterým se schvalují vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení 1308/2013/EU (oznámeno pod číslem C(2016) 4133) OJ L 182, 07/07/2016, s. 55
Prováděcí rozhodnutí 2016/1196/EU, kterým se mění přílohy rozhodnutí 2007/275/ES o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic 91/496/EHS a 97/78/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4494) OJ L 197, 22/07/2016, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2016/1236/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 4983)
OJ L 202, 28/07/2016, s. 45
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2016/1068/EU, kterým se schvaluje 6-(cyklopropylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diamin (cyromazin) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 178, 02/07/2016, s. 13
Prováděcí nařízení 2016/1083/EU, kterým se schvalují reakční produkty alkyl(N-C10-16)propan-1,3-diyldiaminů s chloroctovou kyselinou jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů 2, 3 a 4 OJ L 180, 06/07/2016, s. 4
Prováděcí nařízení 2016/1084/EU, kterým se schvaluje bifenyl-2-ol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 OJ L 180, 06/07/2016, s. 9
Prováděcí nařízení 2016/1085/EU, kterým se schvaluje Bacillus amyloliquefaciens kmen ISB06 jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 OJ L 180, 06/07/2016, s. 12
Prováděcí nařízení 2016/1086/EU, kterým se schvaluje 2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril (DBDCB) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6 OJ L 180, 06/07/2016, s. 15
Prováděcí nařízení 2016/1087/EU, kterým se schvaluje tolylfluanid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7 OJ L 180, 06/07/2016, s. 18
Prováděcí nařízení 2016/1088/EU, kterým se schvalují měděné vločky (potažené alifatickou kyselinou) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 21 OJ L 180, 06/07/2016, s. 21
Prováděcí nařízení 2016/1089/EU, kterým se schvaluje oxid měďný jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 21 OJ L 180, 06/07/2016, s. 25
Prováděcí nařízení 2016/1090/EU, kterým se schvaluje thiokyanatan měďný jako stávající účinná látka v biocidních přípravcích typu 21
OJ L 180, 06/07/2016, s. 29
Prováděcí nařízení 2016/1093/EU, kterým se schvaluje didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 OJ L 182, 07/07/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/1094/EU, kterým se schvaluje granulovaná měď jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 182, 07/07/2016, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2016/1174/EU o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího difenakum předložených Španělskem v souladu s článkem 36 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2016) 4380) OJ L 193, 19/07/2016, s. 110
Prováděcí rozhodnutí 2016/1175/EU o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího spinosad předložených Spojeným královstvím v souladu s článkem 36 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2016) 4385) OJ L 193, 19/07/2016, s. 113

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 2016/1159/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a společností Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited OJ L 192, 16/07/2016, s. 23
Prováděcí nařízení 2016/1160/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 1225/2009/ES OJ L 192, 16/07/2016, s. 49
Nařízení 2016/1244/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o některé aromatické látky ze skupiny obsahující alfa beta nenasycenou vazbu OJ L 204, 29/07/2016, s. 7
Prováděcí nařízení 2016/1247/EU o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu aspartamu pocházejícího z Čínské lidové republiky OJ L 204, 29/07/2016, s. 92
6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2016/1095/EU o povolení octanu zinečnatého, dihydrátu, chloridu zinečnatého, bezvodého, oxidu zinečnatého, síranu zinečnatého, heptahydrátu, síranu zinečnatého, monohydrátu, chelátu zinku a aminokyselin, hydrátu, chelátu zinku a bílkovinných hydrolyzátů, chelátové formy zinku, hydrátu (v pevné formě) a chelátové formy zinku, hydrátu (v kapalné formě) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení 1334/2003/ES, 479/2006/ES, 335/2010/EU a prováděcího nařízení 991/2012/EU a 636/2013/EU
OJ L 182, 07/07/2016, s. 7
Prováděcí nařízení 2016/1220/EU týkající se povolení L-threoninu z Escherichia coli jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat OJ L 201, 27/07/2016, s. 11
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2016/1110/EU o monitorování přítomnosti niklu v krmivech OJ L 183, 08/07/2016, s. 68
Doporučení 2016/1111/EU o monitorování niklu v potravinách
OJ L 183, 08/07/2016, s. 70
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
10. OZNAČOVÁNÍ
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2016/1189/EU, kterým se povoluje uvedení mléka ošetřeného UV zářením na trh jako nové potraviny podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4565) OJ L 196, 21/07/2016, s. 50
Prováděcí rozhodnutí 2016/1190/EU, kterým se povoluje uvedení trans-resveratrolu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4567) OJ L 196, 21/07/2016, s. 53
Prováděcí rozhodnutí 2016/1215/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4576)
OJ L 199, 26/07/2016, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2016/1216/EU, o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4580)
OJ L 199, 26/07/2016, s. 22
Prováděcí rozhodnutí 2016/1217/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 4582)
OJ L 199, 26/07/2016, s. 28
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Podvýboru EU-Moldavská republika pro sanitární a fytosanitární otázky č. 1/2016 ze dne 1. června 2016, kterým se mění příloha XXIV-B dohody o přidružení [2016/1074] OJ L 178, 02/07/2016, s. 28
Nařízení 2016/1076/EU o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) OJ L 185, 08/07/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/1141/EU, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení 1143/2014/EU
OJ L 189, 14/07/2016, s. 4
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2016/1248/EU, kterým se mění příloha II nařízení 206/2010/EU, pokud jde o položku týkající se Botswany na seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa na území Unie
OJ L 204, 29/07/2016, s. 112
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Prováděcí nařízení 2016/1243/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin OJ L 204, 29/07/2016, s. 4
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2016/1096/EU, kterým se mění nařízení 1251/2008/ES, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh zásilek některých druhů ryb určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření týkající se alfaviru lososovitých (SAV) schválená rozhodnutím 2010/221/EU OJ L 182, 07/07/2016, s. 28
Prováděcí rozhodnutí 2016/1138/EU, kterým se mění formáty hlášení vycházející z normy centra UN/CEFACT pro výměnu informací o rybolovu (oznámeno pod číslem C(2016) 4226) OJ L 188, 13/07/2016, s. 26
Nařízení 2016/1184/EU, kterým se mění nařízení 2015/2265/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018
OJ L 196, 21/07/2016, s. 1
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2016/1126/EU ze dne 4. dubna 2016 o státní podpoře SA. 35484 (2013/C) (ex SA. 35484 (2012/NN)) týkající se všeobecných zdravotních kontrol podle zákona o mléku a tucích (oznámeno pod číslem C(2016) 1878)
OJ L 187, 12/07/2016, s. 16
21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2016/1080/EU, o postoji, který má být zaujat jménem Unie, pokud jde o některá rozhodnutí, jež mají být přijata v rámci Mezinárodní rady pro olivy (IOC)
OJ L 179, 05/07/2016, s. 33
Nařízení 2016/1226/EU ze dne 4. května 2016, kterým se mění příloha IX nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o nepovinné vyhrazené údaje pro olivový olej OJ L 202, 28/07/2016, s. 5
Prováděcí nařízení 2016/1227/EU, kterým se mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
OJ L 202, 28/07/2016, s. 7

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 2016/1166/EU ze dne 17. května 2016, kterým se mění příloha X nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o podmínky nákupu cukrové řepy v odvětví cukru od 1. října 2017 OJ L 193, 19/07/2016, s. 17
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
27. LIHOVINY
Nařízení 2016/1067/EU, kterým se mění příloha III nařízení 110/2008/ES o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 178, 02/07/2016, s. 1
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2016/1149/EU ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení 555/2008/ES OJ L 190, 15/07/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/1150/EU ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína OJ L 190, 15/07/2016, s. 23

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder