Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Olivové oleje v hledáčku inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se v rámci svých kontrolních akcí zaměřila na kvalitu olivových olejů v České republice. Z 20 odebraných vzorků 5 neodpovídalo označení „extra panenský“, u dalších 2 byly odhaleny nedostatky v údajích na etiketě.
Olivové oleje v hledáčku inspekce

Inspektoři na tuzemském trhu odebrali dohromady 20 vzorků olivových olejů různých zemí původu. Analýzy, jež provedla akreditovaná laboratoř Laboratory of Olive Oil Tasting ve Slovinsku a tuzemská akreditovaná laboratoř SZPI, pak měly za úkol prověřit, zda dané oleje splňují fyzikální, chemické a senzorické parametry stanovené nařízením Komise (EHS) 2568/91 a požadavky dalších předpisů.

Z výsledků vyplynulo, že 5 vzorků nesoucích označení „extra panenský“ spadají do nižší třídy kvality olejů. Jeden z nich navíc odpovídal kategorii „lampantový olej“, který se nesmí jako potravina nabízet. Nepravdivou deklarací na obalu došlo ke klamání spotřebitele. Ve dvou dalších případech inspekce konstatovala pouze nevyhovující způsob uvedení povinných údajů.

Prodejci musí nevyhovující šarže stáhnout z trhu a kontrolované osoby čeká správní řízení o uložení pokuty. O nevyhovujících vzorcích SZPI podá zprávu dozorovým orgánům v příslušných státech.

Přehled veškerých vyhovujících/nevyhovujících vzorků naleznete zde.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder