Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Posílení významu zeměpisných označení

Evropská komise s ohledem na zachování vysoké kvality a upevnění ochrany přijala návrh na přezkum systému zeměpisných označení pro víno, lihoviny a zemědělské produkty.
Posílení významu zeměpisných označení

Zeměpisná označení chrání názvy produktů určitých regionů, jež mají specifické vlastnosti, kvalitu nebo se těší dobré pověsti, před kopírováním či podvodem a potvrzují, že příslušné produkty byly vyrobeny podle vysokých standardů v oblasti původu.

Nová opatření, platná v celé Evropské unii (EU), by měla pomoci zvýšit využití zeměpisných označení ve prospěch hospodářství venkova. Jedná se o snahu udržet vysokou kvalitu potravin a standardů EU a současně zajistit, že kulturní, gastronomické a místní dědictví bude zachováno a potvrzeno jako autentické v rámci EU i zbytku světa.

„Zeměpisná označení jsou vyjádřením bohatství a rozmanitosti evropského kulinářského dědictví. Dnešním návrhem na posílení a další harmonizaci našeho právního rámce chceme podpořit výrobu tradičních kvalitních produktů. Bude přínosem pro hospodářství venkova v celé Unii a přispěje k zachování místních tradic a přírodních zdrojů. Dále ochrání celosvětovou pověst zemědělsko-potravinářských produktů EU,“ prohlásil komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski.

K navrhovaným opatřením patří:

1, Zkrácený a zjednodušený postup zápisu – sloučí se různá technická a procedurální pravidla, což přinese jednotný, jednodušší a také kratší postup při zápisu zeměpisných označení.

2, Zvýšená on-line ochrana – zvýší se ochrana zeměpisných označení na internetu (pozn. především prodeje prostřednictvím on-line platforem, včetně ochrany před zápisem ve zlém úmyslu či používání zeměpisných označení v systému doménových jmen).

3, Lepší udržitelnost – v návaznosti na strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ budou producenti stanovením patřičných požadavků smět ve specifikaci produktů zhodnocovat přijatá opatření v souvislosti se sociální, enviromentální nebo hospodářskou udržitelností. Zlepší se tak ochrana přírodních zdrojů i hospodářství venkova, dojde k zajištění místních odrůd rostlin a plemen zvířat a v neposlední řadě toto opatření přispěje k zachování krajiny.

4, Seskupení oprávněných producentů – představuje povinnost členských států uznat seskupení producentů zeměpisných označení na jejich žádost. Ti poté získají pravomoc řídit, prosazovat a rozvíjet svá zeměpisná opatření (pozn. zejména díky přístupu k orgánům pro boj s padělky a celním orgánům ve všech členských státech).

Návrh mj. zavádí režim jakosti zaručených tradičních specialit a používání výrazu „horský produkt“ ve formě nepovinného kvalitativního údaje.

Odpovědnost za prosazování na vnitrostátní úrovni zůstane i nadále v kompetencích členských států, Komise odpovídá za zápis, změnu a zrušení zápisů. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), který s Komisí v této oblasti spolupracuje již čtyři roky, poskytne technickou podporu procesu kontroly, čímž se dané postupy urychlí.

 

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder