Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Projekt „Máme to na talíři a není nám to jedno“

Projekt Máme to na talíři a není nám to jedno má za úkol reformu školního stravování. Roli odborného koordinátora převzal Státní zdravotní ústav (SZÚ), jakožto odborná příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví.
Projekt „Máme to na talíři a není nám to jedno“

V současné době se děti ve školách stravují podle 40 let starého spotřebního koše a podle norem, jež vycházely z tehdejších znalostí o vlivu stravy na lidské zdraví. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že je nutná modernizace a zároveň nastavení priorit s ohledem na kvalitu. Jídlo by mělo reflektovat požadavky na zdravé stravování ve 21. stolení.

„Školní stravování je velice komplexní systém. V současnosti nejsou jasná pravidla, jak hodnotit jeho kvalitu. Není stanoveno, jak má kvalita přesně vypadat. Z toho důvodu je i rozpětí úrovně kvality této služby velice široké. Děti sice mají nárok na školní stravování, ale ne na stejnou míru kvality,“ vysvětluje hlavní řešitelka projektu Mgr. Alexandra Košťálová.

Projekt by měl přinést komplexní program a popsaný systém, který dokáže odpovědět na otázku, jak dosáhnout celkové pozitivní změny ve prospěch jídla podávaného ve školních jídelnách. Přestavme si jasně definované cíle projektu:

1.      přesné pojmenování cílů školního stravování,

2.      popsání indikátorů, které pomohou k naplnění cílů,

3.      vytvoření konkrétních metodik či nástrojů, které by pomohly cíle naplnit a

4.      ověření fungování navržených nástrojů a metodik.

„Nástroje budou sloužit pro personál školních jídelen, jejichž práce si nesmírně vážíme a uvědomujeme si, že současné fungování systému, je pouze díky jejich obětavé práci. Rádi bychom jim vytvořenými nástroji a metodikami práci usnadnili, zefektivnili, a proto je potřeba každý postup pilotně otestovat. Tím ověříme, zda jsou srozumitelné a využitelné ve všech školních jídelnách a zda jejich použitím plní školní stravování funkci, kterou očekáváme. Rozhodně trváme na tom, aby systém byl pro jídelny dobře realizovatelný, pochopitelný a pro všechny jasný ve všech ohledech. Bude proto potřeba i proškolit a samozřejmě i lépe zaplatit personál školních jídelen, který si za svou práci pro děti jistě zaslouží odpovídající ohodnocení,“ uvedla Košťálová.

„Snahou je, aby našim dětem vařil odborně vzdělaný personál, který dostane od státu jasné pokyny a normy z čeho a jak dětem vařit. Tak, aby měli rodiče jistotu, že děti jedí kvalitně v kterékoli školní jídelně a aby tato jistota byla podložená jasně stanovenými požadavky na nutriční kvalitu jídla i surovin,“ doplnila ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková.

Projekt se neustále vyvíjí (pozn. na základě odborných znalostí a zkušeností z praxe), a to díky multioborové i meziresortní spolupráci. Více informací naleznete zde.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder