Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Sezóna farmářských trhů začala, připomeňme si výsledky kontrol z posledních dvou let

Začátkem jara přichází pomyslný start populárních farmářských trhů. Kvůli vyššímu riziku s ohledem na hygienu potravin živočišného původu na jejich průběh bedlivě dohlíží pracovníci Státní veterinární správy (SVS).
Sezóna farmářských trhů začala, připomeňme si výsledky kontrol z posledních dvou let

Loni provedli inspektoři 379 kontrol, v roce 2020 jich bylo 431 (pozn. celkový pokles souvisí s pandemií COVID-19). Podíl závadných zjištění koresponduje s dvěma předchozími roky a činí cca 14 %.

Alespoň jedno provinění proti předpisům loni veterinární inspektoři odhalili v 54 případech, rok předtím v 57. Za rok 2021 se výše uložených pokut vyšplhala na 425 tisíc Kč, v roce 2020 se jednalo zhruba o 370 tisíc Kč. Pro zajímavost – trhů nabízejících potraviny živočišného původu loni bylo okolo 230, což představuje meziroční úbytek o 60.

Počet pochybení se v roce 2021 zastavil na čísle 131 (pozn. v rámci jedné kontroly může být zjištěno více prohřešků), v porovnání s rokem předchozím je to o 11 méně. Nejčastěji (ve 42 případech) SVS řešila porušené správné výrobní a hygienické praxe, kam spadá např. nedostatečná ochrana výrobků před kontaminací nebo nedodržení teplotního řetězce. Druhým nejčastějším nešvarem (29 x) se staly nedostatky v označování výrobků. Ve 24 případech se vyskytly problémy při manipulaci s produkty a 22 x inspektoři shledali původ nabízených potravin nejasný či dokonce neznámý.

„Z dlouhodobého hlediska problematických prodejců díky osvětě i důslednému dozoru na trzích ubylo a již několik let zjišťují naši inspektoři nějaký problém zhruba u každého osmého prodejce,“ řekl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder