Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Smutná bilance letošních kontrol zmrzlin a ledů do nápojů

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci letošních kontrol (pozn. v období do 15. srpna) zjistila řadu nevyhovujících kopečkových i točených zmrzlin a ledů do nápojů. Problém zaznamenala u 48,5 % vzorků zmrzlin a v téměř 65 % testovaných ledů.
Smutná bilance letošních kontrol zmrzlin a ledů do nápojů

Inspekce sleduje dodržování bezpečnostních a kvalitativních parametrů u výše zmíněných potravin, včetně zařízení na jejich přípravu. 

Tento rok laboratoř vyhodnotila celkem 97 vzorků točených a kopečkových zmrzlin, 47 nesplnilo hygienické limity. Analýza v nich odhalila nadlimitní počty kolonií bakterií čeledi Enterobacteriacea. Mezi hlavní příčiny bezesporu patří nedodržení hygieny výroby, nedostatečná sanitace či kontaminace vstupních surovin. Další problém může představovat nedostatečné proškolení personálu.

Loni nevyhovělo platné legislativě 51 % hodnocených vzorků, v roce 2019 37 %, o rok dříve 30 % a za rok 2017 činil podíl nevyhovujících vzorků 26 %.

U ledů do nápojů bylo prozatím vyhodnoceno 34 vzorků, přičemž u 22 rozbor potvrdil porušení zdravotních nebo hygienických limitů. Sledovanými parametry jsou bakterie Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoky, koliformní bakterie, bakteriální kolonie rostoucí při 22 a 36 stupních Celsia a případná přítomnost živých mikroorganismů. Hlavní příčinu hledejme v podcenění hygienické praxe při výrobě a nepravidelnosti dezinfekce výrobníků.

Pro srovnání – loni právním předpisům nevyhovělo 51 % hodnocených vzorků, v roce 2019 40 %, o rok dříve 47 % a za rok 2017 činil podíl nevyhovujících vzorků 45 %.

Z výsledků vyplývá, že značná část provozovatelů podceňuje rizika v souvislosti s nedodržením hygienických postupů týkajících se výroby, skladování i prodeje daného sortimentu, stejně jako pravidelnou dezinfekci výrobních strojů. Obojí přitom může vést k ohrožení zdraví spotřebitelů.

V provozovnách, ve kterých byly odebrány závadné vzorky, inspektoři zakázali další používání zařízení (např. zmrzlinový stroj, výrobník ledu aj.) do doby, kdy provozovatel doloží vyhovující výsledek rozboru z akreditované laboratoře.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder