Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice i nadále klesá

V roce 2021 použili zemědělci o 2,76 % méně pesticidů na ochranu rostlin ve srovnání s rokem předchozím. Potvrdili tak dlouhodobý trend v tuzemském zemědělství.
Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice i nadále klesá

„Naši zemědělci stále více upřednostňují udržitelné hospodaření na zemědělské půdě, to je jeden z důvodů, proč se v České republice dlouhodobě snižuje spotřeba přípravků na ochranu rostlin,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Dalším faktorem, který sehrál nemalou roli, je významně nižší spotřeba insekticidů (přípravky proti škodlivému hmyzu), a to zejména díky celoevropskému zákazu používání chlorpyrifosu a thiaklopridu (pozn. dvě nejpoužívanější účinné látky proti hmyzím škůdcům řepky a virovým přenašečům v obilninách). Meziročně také rapidně klesla, o 88 %, spotřeba rodenticidů (přípravky proti hlodavcům). Deštivé počasí naopak přispělo ke zvýšení spotřeby moluskocidů (přípravky proti plžům).

V neposlední řadě je třeba zmínit také šetrnější způsob obhospodařování zemědělské půdy. K její ochraně bezesporu přispěly také cílené dotace, např. platba pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Dne 13. července 2022 poslanci schválili novelu zákona o rostlinolékařské péči. Nově vznikne povinnost označovat přípravky na ochranu rostlin dvourozměrnými čárovými kódy, což umožní sledování jejich pohybu na trhu od výrobce až k zemědělci a znesnadní dovoz a prodej falšovaných přípravků na ochranu rostlin. Zemědělci, kteří obhospodařují více než 200 hektarů, budou muset použití přípravků evidovat elektronicky.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder