Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Drobnohled nad fungováním hospodářské soutěže na trhu s nealkoholickými nápoji

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) svou pozornost zaměří na trh s nealkoholickými nápoji. Výstupy ze své činnosti očekává cca za rok.
Drobnohled nad fungováním hospodářské soutěže na trhu s nealkoholickými nápoji

ÚHOS započal tzv. sektorové šetření (pozn. cíleno vždy na konkrétní část trhu). Prví fáze představuje sběr dat veškerých účastníků, od výrobců po koncové prodejce, a to v období počínaje rokem 2020 až do letošního června.

"Tato fáze bude zaměřena na oslovení soutěžitelů, získání dat ohledně velikosti prodejů dotčených produktů, vývoje cen, nákladů a marží u jednotlivých produktů. Úřad bude rovněž zjišťovat, jaký vliv mají privátní značky maloobchodních prodejců na hospodářskou soutěž na trzích v dané oblasti, jaké jsou bariéry vstupu na trhy v daném odvětví či expanze na nich, popřípadě jakým současným problémům či výzvám jednotliví soutěžitelé v souvislosti s hospodářskou soutěží čelí," prohlásil úřad.

Druhá fáze počítá s analyzováním veškerých získaných údajů.

"Z předcházející rozhodovací praxe je úřadu známo, že trhy výroby a prodeje nealkoholických nápojů jsou koncentrované. Z veřejných informací Eurostatu pak vyplynulo, že v posledních třech letech na nich došlo k relativně vyššímu nárůstu cen ve srovnání se sousedními státy, přičemž současně nealkoholické nápoje tvoří podstatnou položku ve spotřebitelském koši," zdůvodnil úřad volbu právě tohoto segmentu.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder