Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Výsledky kontrol ovoce a zeleniny

Celkem bylo provedeno 569 kontrol. Z toho 485 u stánkařů, 40 u prvovýrobců, 23 v maloobchodních prodejnách, 15 ve velkoobchodních skladech a 6 u ostatních subjektů.
Výsledky kontrol ovoce a zeleniny

d 1. prosince roku 2016 do 30. října letošního roku prováděla Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroly tykající se čerstvého ovoce, zeleniny a brambor na českém trhu. Podrobně se zabývala správným označováním, uvedením země původu, bezpečností a jakostí, v některých případech odebírala vzorky pro laboratorní testy na obsah pesticidů. Inspekce probíhala na trzích, u stánkařů i maloobchodních a velkoobchodních dodavatelů.

Celkem bylo provedeno 569 kontrol. Z toho 485 u stánkařů, 40 u prvovýrobců, 23 v maloobchodních prodejnách, 15 ve velkoobchodních skladech a 6 u ostatních subjektů.

Nevyhovující výsledky shledala inspekce v 85 případech. Nejhůře dopadli stánkaři, kterých se týkalo 81 pochybení. K nejčastějším prohřeškům patřilo neúplné označení všemi povinnými údaji, ve 12 případech zcela chyběla informace o zemi původu potravin, v dalších 11 případech se prodejci dopustili klamaní spotřebitele o původu potravin a sedmašedesátkrát došlo k porušení předpisů, neboť prodejci nebyli schopni doložit průvodní doklady k ověření správnosti označení. Pro dovoz těchto produktů je platná vyhláška č. 172/2015 Sb. o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení. Pokud tedy provozovatel před zahájením činnosti nenahlásí u Státní zemědělské a potravinářské inspekce dovoz čerstvého ovoce, zeleniny a brambor, není oprávněn ke vstupu na trh. I k tomuto provinění docházelo. U jednoho případu kontrola zjistila překročení obsahu pesticidů. Kvalita ovoce a zeleniny byla shledána vyhovující.

V současné době probíhá správní řízení o uložení pokuty se subjekty, které porušily právní předpisy.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder