Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Výsledky kontrol stánkového prodeje vánočních kaprů

Pracovníci Státní veterinární správy (SVS) věnovali pozornost stánkovým prodejcům vánočních kaprů. Letos jejich kontrolou prošla téměř tisícovka prodejních míst. Nějakou závadu našli cca ve čtyřech procentech z nich.
Výsledky kontrol stánkového prodeje vánočních kaprů

Inspektoři provedli celkem 964 kontrol, přičemž minimálně jedno pochybení odhalili v 38 případech a výsledný počet závad se vyšplhal na číslo 67. Nejčastějším prohřeškem zůstává, stejně jako v předchozích letech, nesplněná ohláška místa a času prodeje ryb (pozn. 29x). Často byla zjištěna porušení požadavků v oblasti hygieny pracovního místa a pomůcek, nedostatečný přívod pitné vody či nezajištění odtoku do kanalizace. V této oblasti veterináři zaznamenali 22 nedostatků.

Ke sledovaným ukazatelům patří také umístění stánku a jeho vybavenost podle zásad ochrany zdraví zvířat, resp. dle požadavků welfare. Kádě nesmí vykazovat známky přeplněnosti a průtok čerstvé vody slouží k zajištění dostatečného množství kyslíku. Bedlivě se dohlíží také na dodržování postupu při usmrcování ryb. Deset závad zahrnovalo právě nevhodné chování při prodeji a manipulaci s rybami. Ve zbytku případů shledali kontroloři nedostatky v dokumentaci o původu daných kaprů.

„Prodejcům, kteří porušili legislativu, bude uložena pokuta. V případech, kdy jsme zjistili týrání zvířat, bude předán podnět místně příslušné obci s rozšířenou působností. Na problémové prodejce se navíc přednostně zaměříme při kontrolách v příštím roce,“ prohlásil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Ve srovnání s rokem 2018 značně vzrostlo porušení hygienických požadavků, oblast zásad welfare zvířat zůstává zhruba na stejné úrovni. V procentním vyjádření si rok 2019 o 1 % pohoršil.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder