Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Výsledky monitoringu cizorodých látek v živočišných produktech za rok 2019

Za loňský uskutečnila Státní veterinární správa (SVS) společně s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv téměř 92 400 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů v rámci potravinového řetězce. I přes navýšení kontrol (pozn. cca o 2000) se nález nevyhovujících vzorků oproti roku 2018 značně snížil a to z 0,16 % na 0,06 %.
Výsledky monitoringu cizorodých látek v živočišných produktech za rok 2019

Monitoring cizorodých látek probíhá každoročně. V krmivech určených pro hospodářská zvířata se neprokázala žádná rezidua nepovolených veterinárních léčiv. V chovech hospodářských zvířat a ryb testování neodhalilo zakázanou techniku v podobě preventivního podávání léčiv ať už prostřednictvím krmiv či vody k napájení. Veškeré platné limity splňovala také krmiva dovážená ze zemí Evropské unie a třetích zemí.

U jednoho vzorku kozího mléka z bio-chovu se našlo zbytkové množství látky užívané proti parazitům. Z dalšího šetření vyšla najevo skutečnost, že se jednalo o lidské pochybení, kdy došlo ke smíchání mléka od léčených zvířat s mlékem zdravých kusů. Veškeré další odběry syrového ovčího a kravského mléka vyhověly předepsaným normám. Podobně dopadla i vejce. Až na jediný vzorek nenesla rezidua léčiv ani doplňkových látek. Pozitivní bilanci si udržely také medy. Jen jeden vzorek medu neprošel skrze nadlimitní koncentraci olova, přičemž příčinou se zřejmě stal svár (pájka s obsahem olova) na starém medometu.

Co se týče chovů skotu, tak se nikde neprokázalo používání stimulátorů růstů nebo jiných zakázaných léčiv. Svaloviny a vnitřnosti telat a mladého skotu vyhověly s ohledem na těžké kovy a pesticidy. Nadlimitní množství kadmia zjistila laboratoř v játrech starších vyřazených krav v pěti případech. Ojediněle se objevily zbytky antibiotik ve vnitřnostech prasat. V tomto případě došlo k závažnému přestupku chovatele. Nedodržel stanovenou ochrannou lhůtu. V pořádku byly všechny odebrané vzorky drůbeže, křepelek, pštrosů, králíků i farmově chované zvěře.

V jednom chovu kaprů a v dalších pěti chovech pstruhů duhových bylo odhaleno použití nepovolené malachitové zeleně. „Vzhledem k tomu, že od 28. listopadu 2022 bude platit čtyřikrát přísnější limit, je nutné této problematice věnovat vysokou pozornost,“ řekl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Meziroční pokles zaznamenala také zvýšená koncentrace olova u ulovené zvěře.

„Vzhledem k nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu reziduí a kontaminantů nadále za příznivou a s významně menším počtem záchytu nevyhovujících výsledků vyšetření oproti roku 2018,“ shrnul závěrem Semerád.

 

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder