Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Výsledky veterinárních kontrol v Plzeňském kraji za rok 2021

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (KVS) v loňském roce v rámci kontrolních akcí odhalila nadlimitní hodnoty rakovinotvorných zplodin kouře v uzeném mase, DDT ve svalovině prasete divokého či ptačí chřipku v malochovech drůbeže. S ohledem na životní podmínky a pohodu hospodářských zvířat vykonala 162 kontrol v chovech hospodářských zvířat (pozn. což představuje meziroční nárůst o 50 %), přičemž uložila sankce v hodnotě více než 1 milion Kč.
Výsledky veterinárních kontrol v Plzeňském kraji za rok 2021

V rámci kontrol inspektoři odebrali k laboratorní analýze 1890 vzorků. "Nejvíc nevyhovujících vzorků se týkalo záchytu bakterií salmonely a listerie a překročení limitů aromatických uhlovodíků v uzených masných výrobcích a derivátů DDT ve svalovině prasat divokých," uvedl ředitel KVS Václav Poláček. Při monitoringu cizorodých látek, k nimž posloužilo 628 vzorků, byly jako nejzávažnější prohřešky shledány nadlimitní množství kadmia v ledvinách skotu a malachitové zeleně u pstruhovitých ryb. Lovci zvěře předali k vyšetření na trichinelózu, neboli svalovce stočeného, celkem 21 329 vzorků (pozn. tj. o 1 858 více než v roce 2020).

KVS se také potýkala se čtyřmi ohnisky ptačí chřipky v malochovech drůbeže. Ve stanovených ochranných pásmech vykonala 47 kontrol drůbeže a odebrala 848 vzorků v chovech v okolí nákazy. Inspekce mj. v jednom případě zjistila salmonely u komerčně chovaných nosnic a řešila tři hromadné úhyny ryb v rybnících kvůli otravě.

V oblasti welfare se uskutečnilo 424 kontrol (pozn. meziročně o 14 % více), přičemž 162 se týkalo hospodářských zvířat a zbylých 262 těch zájmových.

Na jatkách KVS prohlédla přes 26 milionů kusů hospodářských zvířat. "Lze vysledovat nárůsty počtů porážených zvířat například u skotu z 29 tisíc na 31 tisíc kusů, u prasat ze 122,5 tisíce na 133,9 tisíc kusů a u drůbeže a králíků z 25,26 milionu na 26 milionů," prohlásil Poláček. Jako nevhodné pro lidskou spotřebu bylo shledáno 192 tisíc jatečných zvířat.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder