Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Z 21 hodnocených vzorků olivových olejů nevyhověly právním předpisům dvě třetiny

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) si v rámci tematických kontrol vzala na paškál jakost olivových olejů. I když Česká republika nepatří mezi produkční země tohoto druhu potraviny, kontrola proběhla dle standardů evropských právních předpisů.
Z 21 hodnocených vzorků olivových olejů nevyhověly právním předpisům dvě třetiny

Cílem akce bylo odhalit, jestli extra panenské a panenské olivové oleje různých zemí původu plní fyzikální, chemické a senzorické parametry a požadavky na značení stanovené nařízeními Komise (EU) 2022/2104 a 2022/2105 a dalších předpisů.

Analýzy, jež SZPI nechala provést v akreditované laboratoři Laboratory of Olive Oil Tasting ve Slovinsku a v tuzemské akreditované laboratoři SZPI, ukázaly, že z 21 hodnocených vzorků 14 nevyhovělo. Hned 10 vzorků neodpovídalo kategorii „extra panenské“, jak deklarovali výrobci na etiketě, tzn. že došlo ke klamání spotřebitelů. Dva vzorky dokonce patřily mezi „lampantové oleje“, které nejsou určeny k maloobchodnímu prodeji nýbrž pouze k dalšímu zpracování. U 6 vzorků byly odhaleny nedostatky ve znační (pozn. 2 oleje neodpovídaly v obou parametrech).

U nevyhovujících šarží SZPI nařídila jejich neprodlené stažení z trhu. Kontrolované osoby čeká správní řízení o uložení pokuty.

Přehled veškerých testovaných vzorků naleznete zde.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder