Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Zákaz plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových či dalších rostlinných vláken

Obliba používání plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových vláken v nedávné době značně stoupla. Spotřebitelé se mnohdy domnívají, vzhledem k deklaraci bambusu a často zmiňované snadné rozložitelnosti, že se jedná o ekologické produkty. Bohužel v drtivé většině jde o plastové výrobky (z melamin-formaldehydových pryskyřic), kde bambusová vlákna vystupují pouze jako přísada. Z nedávného testování navíc vyplynulo, že právě tyto plastové výrobky zhruba v polovině případů představují pro zákazníky zdravotní riziko.
Zákaz plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových či dalších rostlinných vláken

Jde především o kelímky na teplé nápoje, plastové nádobí pro děti, příbory, jídelní soupravy, mísy a džbány. Nebezpečí spočívá v uvolňování toxického formaldehydu nebo melaminu, případně obojího. Problémem se již zabývala Evropská komise, která po dohodě s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) rozhodla, že tyto výrobky musí být z legislativního pohledu odstraněny z tržní sítě Evropské Unie (pozn. bambusová vlákna, stejně jako žádná jiná rostlinná vlákna, nejsou dle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami mezi povolenými látkami pro výrobu výrobků určených pro styk s potravinami).

Na základě výše zmíněného budou od 1. září letošního roku plastové výrobky pro styk s potravinami s přídavkem bambusových vláken v tuzemsku zakázané. Přičemž do té doby vstoupí v platnost podmínka, že tyto výrobky nebudou uvolňovat své složky (zejména melamin a formaldehyd) v množství, jež by přesáhlo limity stanovené nařízením EU. Za stejné podmínky bude možné uvádět na trh/do oběhu v České republice dané plastové výrobky nejdéle do 30. dubna 2021.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder