Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Abnormálně vysoké podíly nevyhovujících vzorků zmrzlin a ledů do nápojů

V letošním roce (pozn. k datu 15. srpna 2022) odhalila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nevyhovující zjištění u 56 % vzorků odebraných zmrzlin a u 75 % odebraných vzorků ledů do nápojů. Jedná se o nejvyšší hodnoty za posledních 6 let.
Abnormálně vysoké podíly nevyhovujících vzorků zmrzlin a ledů do nápojů

Inspektoři se v průběhu kontrol mj. zaměřují dodržování bezpečnostních a jakostních parametrů daných potravin. Pozornost však věnují také zařízením sloužících k jejich přípravě. Kontrolní akce se konaly především v cukrárnách a dalších provozovnách společného stravování.

Laboratorním hodnocením prozatím prošlo 109 vzorků točených a kopečkových zmrzlin, 61 z nich (pozn. převládala vanilková příchuť), tedy 59 %, nesplnilo hygienické limity. Rozbor u nich potvrdil nadlimitní přítomnost kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Za hlavní příčiny lze označit nedodržení hygieny výroby, nedostatečnou sanitaci a nedodržení výrobního postupu při přípravě zmrzliny. Vliv může mít i nedostatečné proškolení zaměstnanců.

Pro srovnání doplníme, že v roce 2021 nevyhovělo legislativním požadavkům 48,3 % hodnocených vzorků, v roce 2020 51 %, v roce 2019 37 %, v roce 2018 30 % a nejlépe na tom byl rok 2017 s 26 % nevyhovujících vzorků.

U ledů do nápojů laboratoře doposud dokončily hodnocení u 65 vzorků, přičemž těch, které nesplnily zdravotní či hygienické limity, je 49, tedy 75 %. Ke sledovaným parametrům patří výskyt bakterií Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoků, koliformních bakterií, bakteriálních kolonií rostoucích při 22 °C a 36 °C a sledování přítomnosti živých mikroorganismů. Jako hlavní příčiny závadných zjištění lze označit podcenění hygienické praxe při výrobě ledu a pravidelné dezinfekce výrobníků ledu.

Opět nabídneme hodnoty nevyhovujících vzorků v předchozích pěti letech – v roce 2021 68,6 %, v roce 2020 51 %, v roce 2019 40 %, v roce 2018 47 % a v roce 2017 45 %.

SZPI častěji prověřuje a odebírá vzorky v provozovnách, kde očekává nebezpečí, proto nelze podíl nevyhovujících vzorků zevšeobecnit pro celý trh (pozn. kontroly „bezproblémových“ provozovatelů však probíhají taktéž, jen s nižší frekvencí).

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder