Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Alternativní potraviny na vzestupu

Zájem o alternativní potraviny mezi tuzemskými spotřebiteli stále roste. Při volbě hrají roli zejména cena a chuť.
Alternativní potraviny na vzestupu

Rostlinné náhražky živočišných produktů vyhledávají nejen vegetariáni. Stále však chybí dostatek informací a zkušeností při výběru alternativ. Na tom se shodli účastníci odborného semináře „Alternativní potraviny jako příležitost pro výrobce i obchod“, který organizoval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) ve spolupráci s Radou kvality České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu, pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a Ministerstva zdravotnictví.

„Alternativní potraviny představují vedle reformulovaných a udržitelně vyrobených potravin jeden z velkých trendů současnosti. Změny klimatu i aktuální energetická krize jasně ukázaly, že změny v přístupu k produkci potravin jsou nejen nevyhnutelné, ale hodiny doslova ukazují za pět minut dvanáct,“ prohlásil prezident SOCR ČR Tomáš Prouza a následně své tvrzení doplnil: „Alternativní potraviny nevnímám jako nějakou hrozbu. Naopak se domnívám, že je to nejen pro výrobce potravin, ale i pro retail obrovská šance. Velice mě těší, že již existuje celá řada českých výrobců, kteří se alternativních potravin nebojí a v této souvislosti investují a inovují.“

Vrchní ředitel Sekce potravinářství Ministerstva zemědělství Jindřich Fialka upozornil na problém s označováním alternativních potravin. Státy Evropské unie se rozhodly pro zákazy, které mají zabránit jejich zaměnitelnosti s živočišnými produkty. „Pro spotřebitele jsou často názvy a zobrazení alternativ zavádějící a matoucí. Za ideální považuji harmonizaci pravidel na úrovni EU,“ uvedl.

Jak k problematice přistupuje Ministerstvo průmyslu a obchodu sdílel také ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání a 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler: „Uvědomujeme si, že jen zdravá populace může prosperovat a být ekonomicky úspěšná. Správné stravování považuji za základ, i proto jsme neváhali a do pořádání tohoto semináře jsme se aktivně zapojili.“

„Označování alternativních výrobků je otázka, která se intenzivně řeší v řadě evropských zemí i celosvětově. Vždy však platí, že zákazník nesmí být v žádném případě označením klamán. Důležitá je tedy především odpovědná a seriózní komunikace výživové hodnoty a vlivu na životní prostředí, a to jak v případě rostlinných, tak i živočišných potravin,“ přispěl do diskuse předseda Platformy pro alternativní potraviny Potravinářské komory České republiky a generální ředitel mlékárny OLMA Martin Krystián a současně neopomněl zmínit, že česká legislativa je v tomto ohledu teprve na počátku.

Krom udržitelnosti mohou alternativní potraviny pomoci s pandemií obezity (pozn. v ČR za posledních 15 let vzrostla o více jak 30 %) či řešením potravinových intolerancí. „Léčba obezity nás ročně stojí 30 miliard korun, což představuje 10 % nákladů na zdravotní systém. Na špatné stravování připadá 23 % všech předčasných úmrtí u nás. Podle údajů Eurostatu z roku 2019 až 49 % Čechů nesní ani jednu porci ovoce a zeleniny denně,“ poskytla informace ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

O poznatky se podělila také Tereza Trávníčková z organizace ProVeg: „Cena hraje zásadní roli při rozhodování spotřebitelů. Nabídněte rostlinné produkty za přijatelné ceny a směřujte k cenové paritě. Dejte spotřebitelům možnost produkty vyzkoušet. Mnoho lidí neví, jak rostlinné produkty chutnají.“

„Hlavním hybatelem vývoje jsou zákazníci. Roste poptávka, ale problém je často s dostupností, cenou a se složením. Výrobci a potravináři na to reagují a nabídka roste. Dnes máme na trhu 664 rostlinných alternativ mléka a mléčných výrobků a 372 rostlinných alternativ k masu a masným výrobkům. Závazkem maloobchodu je reformulace a vznik privátních značek alternativních potravin, navyšování počtu zdravých potravin v sortimentu a stanovení konkrétních cílů v prodejích,“ konstatoval viceprezident SOCR ČR Patrik Dojčinovič.

V tomto jej podpořili přítomní zástupci obchodních řetězců Albert, Kaufland a Tesco a online obchodu Košík.cz, kteří představili své strategie a plány rozvoje alternativních potravin, edukace zákazníků a příklady alternativních potravin svých privátních značek.

„Těší mě, že dialog funguje. Na potřebě navyšování nabídky alternativních potraviny se shodujeme nejen v rámci celého potravinářsko-dodavatelského řetězce, ale i s lékaři a dalšími odborníky na výživu. Registrujeme i vůli ze strany státu a Evropské komise. Shodujeme se rovněž na tom, že zásadním hlediskem pro navyšování prodejů alternativních potravin jsou i socioekonomická hlediska. Řada spotřebitelů, především z nízkopříjmových skupin, si v současnosti nemůže dovolit nakupovat zdravější potraviny. Pokud budou alternativní potraviny dražší než živočišné potraviny, které mají nahradit, bude to vždy představovat brzdu jejich rozvoje,“ řekl závěrem Prouza.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder