Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Kontrola fritovacích olejů, značení alergenů a označování druhu masa

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pravidelně věnuje pozornost jakosti a bezpečnosti fritovacích olejů, které restaurace či rychlá občerstvení používají při přípravě pokrmů. Doposud poslední šetření ukázalo, že v cca každé sedmé kontrolované provozovně je olej ve fritovacím zařízení nevhodný k lidské spotřebě.
Kontrola fritovacích olejů, značení alergenů a označování druhu masa

Celkem pracovníci SZPI navštívili 48 provozoven společného stravování a zhodnotili 54 vzorků fritovacích olejů. Proběhlo jak senzorické posouzení (vůně, chuť, barva, přítomnost zuhelnatělých zbytků atp.), tak laboratorní analýza (měření obsahu tzv. polárních látek a stanovení polymerních triacylglycerolů). Ve 13 % případů zjistili, že je olej „přepálený“ a tedy nevhodný k lidské spotřebě, resp. k přípravě pokrmů. U 2 vzorků navíc laboratoř potvrdila velmi vysoký stupeň tepelného rozkladu olejů.

Inspektoři se mj. zaměřili také na dodržování správné fritovací praxe a hygienických požadavků na fritézy. Znečištěná zařízení shledali u 8 % kontrolovaných provozoven.

V porovnání s přechozími roky, kdy např. v roce 2020 byl nevyhovující fritovací olej zjištěn ve více než 17 % hodnocených vzorků, došlo k mírnému zlepšení. Nicméně situaci stále nelze považovat za uspokojivou, a proto SZPI ve svém úsilí nepoleví ani v budoucnu.

V rámci kontrol bylo hodnoceno i značení výskytu alergenních látek. Rozbor měl ověřit, zda pokrmy obsahují pouze deklarované alergenní látky (pozn. uvedené v jídelním lístku či jinou formou). U 22 % hodnocených vzorků pokrmů laboratoř ukázala přítomnost neavizovaných alergenů.

SZPI uskutečnila také kontrolní akci zaměřenou na druhovou pravost masa. Ve 20 % hodnocených vzorků analýza identifikovala alespoň částečnou přítomnost druhu masa, které nebylo v souladu s nabídkou. Došlo tak k uvedení spotřebitele v omyl s ohledem na skutečné složení pokrmu.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder