Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Ledy do nápojů a zmrzliny pod dohledem inspektorů

Státní zemědělská a potravinářská inspekce během letních měsíců věnuje zvýšenou pozornost sezónnímu sortimentu. Výsledky, jež jsou doposud známy, opravdu nepotěší. Legislativním požadavkům nevyhovělo 40 procent odebraných vzorků ledů do nápojů a 37 procent hodnocených vzorků zmrzlin.
Ledy do nápojů a zmrzliny pod dohledem inspektorů

V současné době je vyhodnoceno 47 vzorků odebraného ledu určeného do nápojů. Zhruba 40 procent z nich (19!) nesplnilo zdravotní či hygienické limity. Přičemž analýza se zaměřila především na výskyt bakterií Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoků, koliformních bakterií a bakteriálních kolonií. Jako hlavní příčinu nevyhovujících zjištění lze uvést nedostatečně důslednou hygienickou praxi při výrobě a dezinfekci výrobníků ledu. Pro srovnání lze uvést, že v roce 2018 byly odhaleny nedostatky u 47 procent hodnocených vzorků, v roce 2017 u 45 procent a v roce 2016 u 38 procent.

Co se týče vzorků točených a kopečkových zmrzlin, bylo vyhodnoceno 131 vzorků, z nichž 49 (cca 37 procent) neprošlo. Laboratorní rozbory ukázaly nadlimitní počty kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Zde byla na vině především nedůsledná sanitace zařízení na výrobu těchto pochoutek či kontaminace vstupních surovin, jejichž kontrola je často pouze vizuální. Dalším faktorem, který může hrát určitou roli, je nedostatečné proškolení personálu. Oproti předchozím rokům (2018 30 procent, 2017 26 procent, 2016 28 procent) zaznamenal právě tento segment značný nárůst.

Všeobecně lze konstatovat, že provozovatelé stále podceňují rizika plynoucí z nedodržení hygienických předpisů při výrobě, skladování a prodeji daného sortimentu, jejichž vlivem pak dochází k porušení limitů pro přítomnost mikroorganismů. V provozovnách, které neprošly kontrolou, byly nařízeny sanitace (např. zařízení) a uložena povinnost provést mikrobiologický rozbor akreditovanou laboratoří. Teprve při zdárném výsledku analýzy umožní Státní zemědělská a potravinářská inspekce další užití. Dotčené provozovatele navíc čeká správní řízení o uložení pokuty.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder