Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Na přepálený fritovací olej narazili inspektoři v každé cca desáté kontrolované provozovně

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila pravidelnou kontrolní akci s ohledem na jakost a bezpečnost fritovacích olejů užívaných při přípravě pokrmů v restauracích a rychlých občerstveních. Zhruba v každé desáté kontrolované provozovně shledala inspekce olej ve fritovacím zařízení nevhodný k lidské spotřebě.
Na přepálený fritovací olej narazili inspektoři v každé cca desáté kontrolované provozovně

V loňském roce pracovníci SZPI za účelem zhodnocení stavu olejů a fritovacích zařízení navštívili celkem 194 provozoven společného stravování a posoudili 226 vzorků fritovacích olejů. Hodnocení vzorků proběhlo jak formou senzorického posudku (vůně, chuť, barva, přítomnost zuhelnatělých zbytků aj.), kdy u nevyhovujících vzorků inspektoři zjistili použití tzv. přepáleného oleje, tak laboratorním stanovením polymerních triacylglycerolů (PTG) v akreditované laboratoři. U několika vzorků laboratoř odhalila až násobné překročení přijatelných hodnot tepelného rozkladu (PTG) hodnocených fritovacích olejů (pozn. u 2 vzorků laboratoř potvrdila dokonce velmi vysoký stupeň tepelného rozkladu).

V rámci kontroly SZPI věnovala pozornost také dodržování správné fritovací praxe a hygienických požadavků na fritézy. V 10 provozovnách bylo uloženo opatření související s porušením hygienických požadavků na zařízení stanovených v příloze II, kapitoly V nařízení (ES) č 852/2004. Provozovatelé závadný stav odstranili a musí pokračovat v pravidelném čištění fritéz v dostatečné frekvenci. Ve 2 případech inspekce zjistila nefunkčnost termostatu a uložila patřičná opatření.

V porovnání s minulými roky se situace mírně zlepšila (v předchozích 3 letech byl zjištěn nevyhovující fritovací olej až u 17 % hodnocených vzorků), nicméně ani tak ji nelze považovat za uspokojivou, a proto SZPI v kontrolách fritovacích olejů v provozovnách společného stravování nepoleví ani v budoucnu.

Kontrolované osoby, u nichž bylo zjištěno porušení legislativy, vyjma uložených opatření, čeká správní řízení o uložení pokuty. Přehled veškerých vzorků z kontrolní akce najdete zde.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder