Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Potravinový odpad očima spotřebitelů

Průzkumu postojů k potravinovému odpadu Centra pro výzkum veřejného mínění se v období od 14. července do 4. září letošního roku zúčastnilo 821 respondentů. Více jak čtyři pětiny dotázaných uvedlo, že se starají o to, aby při přípravě pokrmu využili ze surovin maximum.
Potravinový odpad očima spotřebitelů

Výzkum se zaměřil na různé výroky v souvislosti s food waste, ať už s ohledem na etiku, dopad na životní prostředí či nákupního chování. S tvrzením „když připravuji jídlo, dbám na to, abych využil vše, co lze“ souhlasilo 82 % dotázaných a 62 % potvrdilo výrok „mám špatné svědomí, když plýtvám jídlem“ (pozn. častěji s ním souhlasili lidé s vysokoškolským vzděláním).

Potravinový odpad jako problém pro životní prostředí nevnímá 53 % spotřebitelů, 24 % mělo zcela opačný názor. Za daleko větší problém v tomto směru považuje 43 % respondentů obaly, do kterých se potraviny balí.

Z průzkumu dále vyplynulo, že je-li výrobek ve slevě, zakoupí jej zhruba 40 % dotázaných ve větším množství, než měli původně v úmyslu. Tento způsob nákupu popírá 37 % lidí.

Namísto konzumace potenciálně zdravotně závadné stravy volí její vyhození 74 % respondentů. Relativně dobrou zprávou je, že cca dvě třetiny spotřebitelů prohlašují, že při přípravě jídla spořádají zbytky do druhého dne. Dvě třetiny potravinu před její likvidací posuzují dle vzhledu a zápachu, 51 % ji odmítá pozřít po datu spotřeby.

Výsledky ukazují, že téma potravinového odpadu více řeší ženy a problému se snaží vyvarovat předem. Starší osoby se mu chtějí předcházet už ve fázi nákupu.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder