Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Pozitivní zpráva: počet závad při prodeji vánočních kaprů v meziročním porovnání klesl

Pracovníci Státní veterinární správy (SVS) před Vánocemi zkontrolovali více jak 670 prodejců kaprů (pozn. z bezmála 3000 nahlášených prodejních míst). Prohřešek odhalili pouze u 1,6 % z nich. Meziročně se situace zlepšila a snížil se počet pochybení.
Pozitivní zpráva: počet závad při prodeji vánočních kaprů v meziročním porovnání klesl

Dohromady provedli inspektoři 673 kontrol prodejců ryb. Minimálně jednu závadu shledali v 11 případech. Celkový počet nevyhovujících zjištění činil 21 (v rámci jedné kontroly může být i více problematických skutečností).

K nejčastějším porušením zákona, 9 přečinů, patřilo nedodržení hygienických požadavků – hygiena pracovního místa a pomůcek, osobní hygiena, nedostatečný přívod pitné vody, chybějící odtok do kanalizace nebo nevyhovující nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Porušení welfare při prodeji a manipulaci s rybami se prodejci dopustili 5x, stejně jako nenahlášení místa a času prodeje v zákonné lhůtě.

Nejvíce kontrol provedla SVS v Jihomoravském kraji (116 kontrol), druhým nejfrekventovanějším krajem byl Středočeský (97 kontrol) a pomyslnou třetí příčku obsadila Praha (81 kontrol). Nejvyšší podíl závadných kontrol měl Jihočeský kraj (4,65 %). Zatímco 8 krajů bylo naprosto bezproblémových.

Nejzávažnější situaci řešila SVS u prodejce v centru Brna. Ten nezajistil okysličování, díky čemuž všechny ryby v kádi uhynuly. Navíc však neváhal uhynulé ryby kuchat, porcovat a nabízet k prodeji. Inspektory, které ho na nepřijatelné porušování legislativy upozornily dokonce fyzicky napadl, a proto byla na pomoc přivolána Policie ČR.

„Prodejci, kteří porušili předpisy, dostanou pokutu. V případech, kdy jsme zjistili porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, předáváme podnět příslušné obci s rozšířenou působností, která vede své správní řízení. Na problematické prodejce se přednostně zaměříme při kontrolách v příštím roce,“ prohlásil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Pro informaci, o rok dříve SVS zkontrolovala cca 760 prodejců vánočních kaprů, přičemž nedostatky zjistila ve 2,2 % případů.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder