Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Prodej alkoholu mladistvým stále není tabu

Česká obchodní inspekce (ČOI) ve 3. čtvrtletí 2022 provedla dohromady 2 078 kontrol s ohledem na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a dalších právních předpisů upravujících prodej alkoholu a tabákových výrobků, přičemž porušení legislativy inspektoři shledali téměř v 50 %.
Prodej alkoholu mladistvým stále není tabu

Kontrola nabídky, prodeje a skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret se konala v období od 1. července do 30. října letošního roku. Z celkových 2 078 kontrol se porušení právních předpisů prokázalo u 1 024 z nich (49,3 %). Nejvyšší procento závad zachytil inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (ze 317 kontrol 224 nevyhovujících zjištění, tj. 70,7 %), naopak nejméně prohřešků hlásil inspektorát pro Pardubický a Královehradecký kraj (z 319 kontrol 110 nevyhovujících zjištění, tj. 34,5 %).

Ke 145 šetřením byly přizvány osoby mladší 18 let. Mezi další pomocníky ČOI patřili např. pracovníci živnostenských úřadů, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Cizinecká policie či Celní správa ČR. K porušení některého ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek došlo ve 146 případech. Nejčastější se jednalo o prodej alkoholického nápoje osobě mladší 18 let (77 x); absence zjevně viditelného textu týkajícího se zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let, příp. nebyl tento text v zákonem požadovaném provedení (33 x); absence či nedodržení zákonného provedení textu o zákazu prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let (14 x) a porušení zákazu prodeje či podání tabákových/bylinných výrobků určených ke kouření osobě mladší 18 let (12 x).

Za dané období ČOI pravomocně uložila 773 pokut, jejichž výše v součtu dosáhla 5 853 700 Kč. Zákaz prodeje uvalila na 1 312 ks produktů v celkové hodnotě 118 525,90 Kč.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder