Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Razie v areálu SAPA

Velká akce v areálu pražské tržnice SAPA, jíž se účastnili zástupci Státní veterinární správy, policie, celníků a Státní zemědělské a potravinářské inspekce, odhalila v šesti z osmi provedených kontrol závady.
Razie v areálu SAPA

Kontrola se týkala vozidel dovážejících potraviny do areálu a provozoven přímo v něm. Mezi zjištěné závady patřily zkažené potraviny, chybné značení živočišných produktů a nevhodné skladování. Za nejhorší prohřešek inspekce označila 17 kg neoznačeného vepřového masa a zkažených ryb, které se nacházely ve výrobně lahůdek. Ty byly na místě znehodnoceny barvou a provozovatel dostal příkaz k jejich likvidaci v asanačním podniku na vlastní náklady. Odlišný subjekt se dopustil nepřípustného skladování 5 tun potravin a to z důvodu nečistoty skladovacích i okolních prostor a chybějících záznamů o skladovacích teplotách zmrazených potravin. Navíc chybělo povinné hlášení Státní veterinární správě o přijetí této zásilky, které je dané zákonem. Chybějící hlášení řešili inspektoři i u další 4,5 tunové zásilky živočišných produktů, která byla určena dvěma různým příjemcům. Závady ve značení a dokladech měl zase jiný přepravce a to u 300 kg hovězího a vepřového masa. 210 kg mořských plodů bylo pro změnu přepravováno s nevyhovujícími doklady ve vozidle bez registrace pro přepravu potravin.

Se všemi subjekty, u kterých byl zjištěn nějaký přestupek, bude zahájeno správní řízení o uložení sankce. Jelikož se jedná o potraviny a tedy riziko spojené se zdravím spotřebitelem, může výše pokuty dosáhnout až 50 milionů Kč.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder