Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Stanovisko WHO ke sladidlu aspartam

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) působící při Světové zdravotnické organizaci (WHO) označila sladidlo aspartam za potencionálně rakovinotvorné, nicméně pro objasnění jeho vlivu s ohledem na rakovinu u lidí jsou zapotřebí další vědecké výzkumy. Expertní výbor WHO zaměřující se na potravinářské přídatné látky (JECFA) současně rozhodl, že nedojde ke změně pravidel pro jeho bezpečnou spotřebu.
Stanovisko WHO ke sladidlu aspartam

IARC zařadila sladidlo na seznam 2B, který čítá cca 300 položek. Najdeme zde např. kyselinu kávovou, aloe pravé, práce v textilním průmyslu aj. Americký odborník na rakoviny Paul Pharoah prohlásil, že by veřejnost neměla být znepokojena nebezpečím vzniku rakoviny u chemických látek zařazených do této skupiny.

Sama vedoucí pracovnice IARC Mary Schubauerová-Beriganová přiznává, že vědecká literatura je ohledně vlivu aspartamu na vznik rakoviny omezená a vyzvala odborníky, aby se ve výzkumu více zaměřili na otázku, jestli konzumace k riziku onemocnění rakovinou přispívá či nikoliv.

JECFA prozatím pravidla bezpečné spotřeby pro aspartam nezměnil. Jako bezpečnou denní dávku uvádí až 40 miligramů na kilogram váhy spotřebitele. "V případě plechovky dietního nápoje s 200 nebo 300 miligramy aspartamu, by dospělý člověk, který váží 70 kilogramů, musel vypít 9 až 14 plechovek za den, aby se dostal nad přijatelnou denní dávku," uvádí orgán WHO. Pro JECFA nejsou poznatky ukazující na souvislost mezi spotřebou sladidla a vzniku rakoviny v lidském organismu přesvědčivé. Také představitelé tohoto orgánu požadují podrobnější výzkumy, jež by sledovaly dopad aspartamu v dlouhodobém horizontu.

"Nedoporučujeme spotřebitelům, aby zcela zastavili příjem (aspartamu)," řekl představitel WHO Francesco Branca. Zároveň však považuje za vhodné spotřebu omezit. "Pokud se spotřebitelé rozhodují, zda se napít koly ochucené aspartamem či cukrem, tak by měli podle mě zvážit ještě třetí možnost - napít se vody," dodal Branca.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder