Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Třetina „extra panenských“ olivových olejů svou kvalitou neodpovídá

Státní zemědělská a potravinářská inspekce testovala kvalitu olivových olejů, které jsou k dostání na našem trhu. Každý třetí vzorek klamal svým značením „extra panenský“.
Třetina „extra panenských“ olivových olejů svou kvalitou neodpovídá

Do laboratoře putovalo dohromady 28 vzorků olivových olejů různých zemí původu, které si český spotřebitel běžně může zakoupit v obchodě. Analýza byla zaměřena na zjištění, zda dle fyzikálních, chemických a senzorických parametrů splňují požadavky pro extra panenské a panenské olivové oleje dané nařízením Komise (EHS) 2568/91.

Rozbor proběhl současně v akreditované laboratoři Laboratory of Olive Oil Tasting ve Slovinsku a v tuzemské akreditované laboratoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen SZPI). Výsledky ukázaly, že v devíti případech (pozn. 4x olej z Řecka, 2x ze Španělska, 1x z Itálie a 2 vzorky, u nichž byla země původu označena pouze formou „EU“) nešlo o extra panenské oleje, jak se zákazník dočetl na etiketě, ale o oleje nižší kvalitativní třídy. Došlo tak ke klamání spotřebitele.

I když Česká republika neprodukuje tento typ potravin, kontroly probíhají podle standardů požadovaných evropskou legislativou, což dovozci často podceňují a neustále se k nám dostávají olivové oleje, které svými charakteristickými vlastnostmi neodpovídají avizované kategorii. Proto bude jakost a bezpečnost tohoto sortimentu i nadále přísně sledována.

Informace o zjištěných nedostatcích SZPI předá dozorovým orgánům v příslušných státech. Prodejci musí nevyhovující šarže stáhnout z trhu a kontrolované osoby čeká správní řízení o uložení pokuty.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder