Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Úprava limitů olova a kadmia v ovoci a zelenině

Kabinet schválil návrh novely, jež mimo jiné upravuje limity olova a kadmia při produkci ovoce a zeleniny. Novela je potřeba také z důvodu možnosti čerpat dotace z druhého pilíře Společné zemědělské politiky Evropské unie (EU).
Úprava limitů olova a kadmia v ovoci a zelenině

V důsledku nařízení Evropské komise o snížení maximálních tolerovaných hodnot obsahu olova a kadmia v některých potravinách za účelem omezení vystavení obyvatelstva jejich toxickým a karcinogenním účinkům, dochází k úpravě limitů daných těžkých kovů v produkci ovoce a zeleniny i v naší legislativě.

Novela pojednává o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, jejichž úkolem je podpora způsobů využití zemědělské půdy, která jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Současně se jedná o reakci na unijní nařízení s ohledem na stanovení přechodných ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a z Evropského zemědělského záručního fondu v letech 2021 a 2022.

V České republice poskytuje žadatelům dotace z prostředků EU Státní zemědělský intervenční fond. Ročně je v rámci výše zmíněných opatření zažádáno o dotaci 3,3 miliardy Kč, přičemž příspěvek státního rozpočtu činí cca 0,825 miliardy Kč.

 

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder