Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Výsledky kontrol fritovacích olejů ve stravovacích zařízeních za rok 2019

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) i v loňském roce zjišťovala kvalitu a bezpečnost fritovacích olejů užívaných při přípravě jídel v restauracích a rychlých občerstveních. V každé šesté provozovně shledala olej ve fritovacích zařízeních jako nevhodný pro lidskou spotřebu.
Výsledky kontrol fritovacích olejů ve stravovacích zařízeních za rok 2019

Pracovníci SZPI navštívili dohromady 82 provozoven, přičemž k hodnocení došlo u 98 vzorků fritovacích olejů. U 16% kontrolovaných provozoven bylo odhaleno používání přepáleného oleje. U jednotlivých vzorků došlo nejprve k posouzení senzorických vlastností (vůně, chuť, barva, přítomnost zuhelnatělých zbytků, atp.), následně k měření obsahu tzv. polárních látek (TPM) a stanovení polymerních triacylglycerolů (PTG) v laboratoři SZPI v Praze. Ta u několika z nich prokázala dokonce násobné překročení uznatelných hodnot tepelného rozkladu (TPM a PTG).

Dalším sledovaným hlediskem bylo dodržování správné fritovací praxe a hygienických požadavků na daná zařízení. Znečištění fritéz ztuhlými mastnými nečistotami z důvodu nepravidelné údržby objevili inspektoři u 10% kontrolovaných provozoven.

Je třeba vzít v úvahu, že tzv. přepálené fritovací oleje obsahují látky ohrožující lidské zdraví. V odborné literatuře se lze dočíst i o jejich možných karcinogenních účincích. Veškerá pochybení musí být odstraněna a jednotlivé prohřešky se budou řešit v rámci správního řízení, kde padne i výše pokuty.

Oproti roku 2018, kdy inspekce zjistila nevyhovující fritovací olej celkem u 26% kontrolovaných provozoven, se sice jedná o dílčí úspěch, nicméně ani současná situace není přijatelná, a proto ve svých snahách SZPI nepoleví ani v budoucnu.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder