Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Závěry z kontrol prodeje vánočních kaprů 2022

Pracovníci Státní veterinární správy (SVS) koncem loňského roku zkontrolovali téměř 760 prodejců vánočních kaprů na různých místech České republiky. Pochybení shledali ve 2,2 % případů, což při meziročním srovnání značí pokles.
Závěry z kontrol prodeje vánočních kaprů 2022

Na SVS bylo nahlášeno více než 3000 prodejních míst. Inspektoři provedli celkem 758 kontrol, přičemž minimálně jednu závadu odhalili při 17 akcích. Prohřešků se dohromady sešlo 28, v průběhu jedné kontroly se totiž může objevit více nedostatků (pozn. nejvyšší % nevyhovujících zjištění bylo v hlavním městě, a to 6,5 %).

Nejčastěji docházelo k porušení požadavků hygieny (např. pracovního místa, pracovních pomůcek, osobní hygieny, nedostatečný přívod pitné vody, absence odtoku do kanalizace aj.). Tento problém konstatovali veterináři v 11 případech. Hned 10x se prodejci dopustili provinění proti zásadám welfare při prodeji a manipulaci s rybami. V 6 případech nebylo SVS v zákonně lhůtě nahlášeno kde a v jakých dnech se prodej uskuteční a jeden z prodejců klamal spotřebitele, když bez udělení certifikace deklaroval prodej svých ryb pod chráněným zeměpisným označením Třeboňský kapr.

„Prodejci, kteří porušili předpisy, dostanou pokutu. V případech, kdy jsme zjistili porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, předáváme podnět příslušné obci s rozšířenou působností, která vede své správní řízení. Na problémové prodejce se přednostně zaměřujeme při dalších kontrolách,“ vysvětlil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Závěrem si připomeňme statistiku z roku 2021, kdy SVS navštívila zhruba 880 prodejních míst z celkových téměř 3000 hlášených a závadu zachytila cca ve 3 % kontrol, přičemž nečastějšími proviněními byla chybějící ohláška (19) a pochybení v hygieně (16).

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder