Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Maximální limity pro ochratoxin A u určitých potravin

V Úředním věstníku EU vyšlo dne 8. srpna 2022 nařízení Komise (EU) 2022/1370, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006 a upravuje maximální limity ochratoxinu A v některých potravinách.
Maximální limity pro ochratoxin A u určitých potravin

Ochratoxin A spadá pod mykotoxiny, jež přírodně produkují houby rodu Aspergillus a Penicillium. Tvoří se při sušení plodin na slunci a jejich skladování, předejít mu lze jen užitím správných postupů při těch činnostech. Jako kontaminující látku jej nalezneme v mnoha potravinách - v obilovinách a výrobcích z nich, kávových zrnech, sušeném ovoci, vínu a hroznové šťávě, koření a lékořici.

Pro část potravin byly stanoveny maximální limity ochratoxinu A už v nařízení (ES) č. 1881/2006. Nicméně tento mykotoxin byl odhalen také v potravinách, pro které dosud žádné maximální limity neplatí. Jelikož i díky nim dochází k vystavení člověka působení ochratoxinu A, tedy potenciálnímu ohrožení zdraví některých skupin spotřebitelů, měly by i v tomto případě limity pro dané potraviny existovat. Jedná se o sušené ovoce jiné než sušené hrozny révy vinné, některé výrobky z lékořice, sušené bylinky, některé složky bylinných čajů, některá olejnatá semena, pistácie a kakaový prášek. Dále bude třeba více rozklíčovat vztah mezi množstvím ochratoxinu A ve sladu a nealkoholických sladových nápojích, v sušených datlích a datlových nápojích. Rovněž pro tyto potraviny by bylo vhodné stanovit maximální limity.

Podle dostupných údajů o výskytu ochratoxinu A by bylo záhodno snížit jeho maximální limity u pekárenských výrobků, hroznů révy vinné a pražené a rozpustné kávy. Současná ustanovení pro ochratoxin A byla z některých druhů koření rozšířena na veškerá koření. O limitech pro šunky a sýry se rozhodne později, momentálně proběhne další monitoring přítomnosti ochratoxinu A.

Veškeré změny naleznete v oddíle 2, položka 2.2 přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder