Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Nevyhovující potraviny a týrání prodávaných ryb v areálu tržnice SAPA

Pracovníci Státní veterinární správy (SVS) a Celní správy České republiky provedli společnou kontrolu jedné z prodejen pražské tržnice SAPA. Objevili zde přes 300 kg živočišných produktů neznámého původu a týrání při prodeji živých ryb.
Nevyhovující potraviny a týrání prodávaných ryb v areálu tržnice SAPA

Nabídka prodejce čítala více než 100 kg drůbeže a 75 kg masných výrobků postrádajících značení i doklady původu. V mrazicím zařízení se v nevhodných hygienických podmínkách nacházelo 80 kg neoznačených zmrazených produktů rybolovu (pozn. ryby, chobotnice, krevety aj.) a několik kilogramů dalších potravin, např. vepřových střev a kůží. Konzumace takovýchto produktů by pro spotřebitele znamenala velké zdravotní riziko. Inspektoři proto veškeré produkty na místě znehodnotili barvou a nařídili jejich následnou neškodnou likvidaci. Za výše zmíněná porušení hrozí kontrolované osobě pokuta až ve výši 50 milionů Kč.

Stejný prodejce nabízel také živé ryby. Ty se tísnily v malých přeplněných kádích s nedostatečným okysličením vody. Mačkaly se jedna na druhou a nemohly se pohybovat, část jich ležela nehybně na boku. Veterináři rozhodli o jejich okamžitém přemístění do větších nádob a zajištění vyššího okysličení vody. Několik kusů, v nehorším zdravotním stavu, muselo být usmrceno, aby se předešlo jejich dalšímu trápení.

S ohledem na týrání ryb SVS případ postoupí místně příslušnému městskému úřadu, do jehož kompetence spadá vedení přestupkového řízení.

V průběhu kontrolní akce také pracovníci celní správy zastavovali vozidla jedoucí do či z areálu, přičemž zjistili pochybení při identifikaci přepravovaných potravin rostlinného původu. Případ SVS předá Státní zemědělské a potravinářské inspekci, tedy orgánu s pravomocí řešit daný prohřešek.

V neposlední řadě se celníkům povedlo vybrat částku 3 tisíce Kč od osob figurujících v databázi dlužníků.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder