Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Novela veterinárního zákona otevírá nové možnosti chovatelům

. Od listopadu začala platit nová pravidla pro porážku skotu a jelenovité zvěře chované na farmě.
Novela veterinárního zákona otevírá nové možnosti chovatelům

Poslední úprava veterinárního zákona se datuje roku 2011. Od roku 2013 začaly být sbírány materiály pro její změnu. V roce 2015 potom začal samostatný legislativní proces, při kterém byl veškerý materiál řádně projednán v diskuzi mezi všemi zainteresovanými stranami. Jeho výsledkem je novela veterinárního zákona, která právě vstoupila v platnost. Od listopadu začala platit nová pravidla pro porážku skotu a jelenovité zvěře chované na farmě.

Drobní chovatelé skotu nyní mohou na svých farmách porážet pro vlastní spotřebu kusy ve věku až do 72 měsíců (pozn. dřívější hranice byla 24 měsíců). Navíc před porážkou už nejsou povinni žádat povolení u krajské veterinární správy. Stačí tuto událost ohlásit minimálně tři dny dopředu.

Další velká změna se týká uplatnění produktů ze zabijaček. Dříve musely jaternice, tlačenky a další pochutiny zůstat pouze v domácnosti chovatele. V současné době je povolené obdarovat širší okruh rodiny. „Státní veterinární správa přizpůsobí své pojetí definici ministerstva zemědělství. Ministerstvo zastává, jako předkladatel novel, výklad osoby blízké v širším slova smyslu, dle něhož mohou pod tuto definici spadat také přátelé či sousedé,“ uvedl za Státní veterinární správu pan Petr Majer. Ministr zemědělství pan Marian Jurečka podotýká, že se tak výslužka může dát prakticky komukoliv bez hrozby sankce, neboť osobou blízkou je v každý, kdo by újmu druhého považoval za újmu vlastní, což je zejména na vesnicích téměř každý. Co nadále povoleno není, je prodej z domácí porážky na trhu. Ohledně porážky telat zůstává v platnosti konzumace pouze členy domácnosti chovatele a to z důvodu vyššího rizika kontaminace.

Nově bude možné také prodávat ulovenou drobnou volně žijící zvěř, např. bažanty nebo zajíce, projdou-li vyšetřením proškolenou osobou. Před novelizací byl prodej umožněn přímo spotřebitel a to prostřednictvím maloobchodní prodejny či registrovaného maloobchodního zařízení. Zemědělci budou moci nabízet menší množství živočišných produktů také přímo do restaurací a jídelen na celém území České republiky. Menším chovatelům krav a koz sníží finanční i administrativní náklady menší frekvence povinných vyšetření mléka.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder