Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Novela zákona o ochraně chmele

Vláda schválila návrh novely zákona o ochraně chmele, jež má za úkol zajistit odrůdovou pravost a kvalitu. Mezi hlavní cíle patří také modernizace evidence chmelnic.
Novela zákona o ochraně chmele

"Od přijetí zákona až po současnost došlo nejen v celém českém zemědělství k řadě změn, které se dotkly i pěstování chmele, a zákon na ně v okamžiku svého vzniku nemohl reagovat. Proto je potřeba reakce na ně stále aktuálnější a naléhavější," prohlásil ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

V novele nalezneme nově formulované požadavky důležité pro správnou evidenci chmelnic v návaznosti na úpravy ověřovacího procesu chmele a chmelových produktů. Nově vzniká povinnost do evidence zaznamenat informaci o identitě dodavatele sadby. "Je to nutné především kvůli rozdílným metodám výroby rozmnožovacího materiálu chmele. Při podání žádosti o zařazení chmelnice do evidence je také nově upraven požadavek na informaci o vysázené odrůdě chmele, doložené doklady o původu sadby. Návrh zákona také zcela jasně zakotvil podmínku, že ověřit lze jen chmel pocházející z evidovaných chmelnic. Jde o ustanovení, které ve stávajícím zákoně o ochraně chmele chybí a je nezbytné k zajištění správného ověření chmele," podrobněji vysvětluje ministerstvo.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) bude mít dle schválené úpravy možnost se při kontrolách zaměřit na ověření údajů uvedených v evidenci. Potřeba jasného vymezení kompetence zaměstnanců ÚKZÚZ moci v případě potřeby kdykoliv vstoupit na pozemky a produkční plochy chmelnic vyplynula z praxe. V minulosti docházelo k situaci, kdy producenti právo vstupu pracovníků ústavu na své pozemky zpochybňovalo, což bránilo zjištění skutečného stavu věci. "Pokud ÚKZÚZ zjistí, že údaje se neshodují, může zahájit řízení o aktualizaci evidence z moci úřední. Tato pravomoc v zákoně chyběla," píše ministerstvo ve své tiskové zprávě.

Vzory potřebných dokumentů zveřejní na svých webových stránkách ÚKZÚZ.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder