Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Rozdíly mezi datem spotřeby a datem minimální trvanlivosti

Oba pojmy se užívají v souvislosti s potravinami. Každý však disponuje vlastními specifiky. Pojďme si upřesnit, co tato informace běžnému spotřebiteli vlastně říká.
Rozdíly mezi datem spotřeby a datem minimální trvanlivosti

Datum spotřeby (DS), někdy se můžete setkat i s termínem „použitelnosti“, naleznete u potravin, které snáze podléhají zkáze, a proto vyžadují brzkou spotřebu. Mezi typické zástupce patří např. jogurty a další mléčné výrobky, čerstvé maso aj. Údaj o DS zde značí nejzazší datum, do kdy lze danou potravinu bezpečně konzumovat, aniž byste se vystavili riziku potravinové nákazy. Všímejte si tedy výrazu „Spotřebujte do…“, za nimž musí následovat buď přímo datum či odkaz na místo, kde lze toto datum na etiketě/obalu potraviny dohledat.

U potravin s vyznačeným DS je výrobce povinen uvést také podmínky úchovy (např. „Uchovávejte v lednici“, „Uchovávejte při teplotě 2 – 6 °C atp.). Po uplynutí DS se potraviny automaticky přestávají považovat za bezpečné a nesmí se uvádět do oběhu. Při porušení tohoto zákazu hrozí provozovateli potravinářského podniku pokuta ve výši až 50 milionů Kč.

Datum minimální trvanlivosti (DMT) nesou potraviny, jež se v porovnání s výše uvedenými nekazí tak rychle. Hovoříme např. o těstovinách, rýži, čaji, kávě, čokoládě, konzervovaných produktech aj. DMT v tomto případě říká, do kdy si při správném skladování potravina uchová deklarovanou kvalitu. U těchto potravin platí, že i přes ztrátu své původní chuti a textury je jejich konzumace po uplynutí DMT bezpečná (pozn. za předpokladu dodržení podmínek pro uchovávání a neporušenosti obalu). Toto však běžní spotřebitelé mnohdy neví a výrobky s prošlým DMT tak končí v odpadcích „bezdůvodně“.

Slovní značení zní následně „Minimální trvanlivost do…“ nebo „Minimální trvanlivost do konce…“, přičemž jej opět završuje určité datum či místo, kde se s ním v rámci obalu/etikety můžete seznámit. Údaje o skladovacích podmínkách v tomto případě nejsou povinné, nicméně v případě potřeby je vhodné jejich doplnění. Provozovatel potravinářského podniku smí potraviny po expiraci DMT dále prodávat (pozn. jsou-li bezpečné), nicméně je musí transparentně označit jako prošlé a zajistit jejich oddělené umístění od ostatních potravin. Rozhodne-li se k tomuto kroku, akceptuje tak skutečnost, že přebírá plnou odpovědnost za zdravotní nezávadnost daných potravin. Další variantou je bezplatné poskytnutí těchto vyřazených potravin neziskové organizaci (např. dárcovství potravinovým bankám atp.).

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder