Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Výsledky kontrol sortimentu zmrzlin a ledových tříští v Praze

Letošní velmi teplé léto přineslo zvýšený zájem spotřebitelů o zmrzliny a ledové tříště. V Praze pracovníci Hygienické stanice hlavního města Prahy provedli, v období od ledna do konce září letošního roku, 129 kontrol jejich přípravy a podávání. U výrobců odebrali 17 vzorků zmrzlin a ledových tříští, jež podrobili rozboru. Ve výsledku uložili pokuty v celkové částce 26 tisíc korun.
Výsledky kontrol sortimentu zmrzlin a ledových tříští v Praze

U odebraných ledových tříští proběhl chemický rozbor. Nevyhověl jeden vzorek. Ten obsahoval nadlimitní množství potravinářského barviva chinolinová žluť. V souvislosti se syntetickými potravinářskými barvivy se v nedávné době diskutovalo o jejich vlivu na chování dětí. Studia domněnku sice nepotvrdila, ale v rámci prevence stanovila Evropská unie jejich maximální množství. Prodejce pochybil, když prášek, ze kterého se tříště vyrábí, nenaředil ve správném poměru s vodou.

Zmrzliny prošly mikrobiologickým rozborem, který odhalil šest nevyhovujících vzorků v ukazateli Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae je známkou nedodržení hygieny výroby, které by mohlo vést k tomu, že se do zmrzliny dostanou bakterie ohrožující zdraví spotřebitele. Zákon přesně říká, jak se v dané situaci zachovat a zajistit včasnou nápravu, zejména zvýšit hygienu a úklid všech prostor zařízení. A přesně taková nařízení pražští hygienici vydali všem šest provozovatelům.

Při své inspekci hygienici také hodnotili, zda jsou v provozech dodržovány i další právní předpisy. Nedostatky zjistili v požadavcích na hygienu provozu, např. znečištěná podlaha, neumyté mrazící zařízení, i obecných požadavcích na prostory pro manipulaci se zmrzlinou. V jedné provozovně chyběly zpracované postupy založené principech HACCP (bezpečného zacházení s potravinami).

 

V Praze je v současné době evidováno 1013 provozoven, mezi jejichž sortiment patří zmrzlina či ledová tříšť. Nad 647 dozoruje Hygienická stanice hlavního města Prahy, zbylých 366 podniků spadá pod správu Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder