Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Zálohování PET lahví a plechovek by mělo vstoupit v platnost od roku 2025

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo a poslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o obalech, jehož součástí je mj. povinnost zálohování PET lahví a plechovek od roku 2025. Výše zálohy by měla činit nejméně 4 Kč.
Zálohování PET lahví a plechovek by mělo vstoupit v platnost od roku 2025

Zpětný výkup budou muset vykonávat poslední prodejci daných jednorázových obalů v prodejnách s prodejní plochou více jak 50 m2. Povinnost se bude týkat i čerpacích stanic či e-shopů s vlastní dopravou.

I zálohování plastových nápojových lahví a kovových nádob na nápoje bude mít výjimky, např. obaly poskytované v rámci osobní přepravy na mezinárodních trasách určené k prodeji v tranzitním prostoru mezinárodních letišť nebo přístavů, jestliže je nápoj stáčen a balen přímo v místě prodeje spotřebiteli či uváděn na trh/do oběhu v celkovém množství nižším jak 100 kg v rámci jednoho kalendářního roku; zálohovat by se neměly obaly od mléka a mléčných nápojů na bázi mléka nebo ledové kávy z mléka.

Zálohu stanoví vyhláška a dle MŽP se bude jednat minimálně o 4 Kč za 1 kus.

Povinnost vznikne třem skupinám subjektů – výrobcům, distributorům (zejména posledním prodejcům) a operátorům zálohového systému. Osoby, které uvádějí výše zmíněné jednorázové obaly na trh (tzn. výrobci), registrují tyto obaly u operátora zálohového systému a zaplatí za obal operátorovi zálohu a poplatek za každý obal uvedený na trh. Následně prodají nápoj v obalu poslednímu prodejci. Ten zaplatí výrobci mimo ceny i zálohu. Poté nápoj prodá spotřebiteli (obchodu), který mu opět proplatí cenu nápoje i zálohu. Spotřebitel pak obal vrátí poslednímu prodejci, který mu vrátí zálohu. Kruh se uzavírá tím, že prodejce předá zpětně odebrané obaly operátorovi, vyinkasuje zálohy a jako odměnu za manipulaci také manipulační poplatek. Operátor následně zajistí kontrolu, sčítání, přepravu a zpracování odpadu z obalů. Recyklovaný materiál operátor následně prodává způsobem stanoveným MŽP v rozhodnutí o autorizaci.

Podle odhadu MŽP vznikne až 11 tisíc míst s povinným zpětným odběrem. Ten budou muset poslední prodejci zajistit v místě výkonu ekonomické činnosti či do 100 m od tohoto místa. Zároveň místo výkupu registrují u operátorů. U e-shopů bude zpětný odběr proveden „v takovém množství, které lze při rozvozu zboží zpětně odebrat a je obvyklé pro objednávku konečného uživatele“.

Na daňovém dokladu bude záloha uváděna odděleně od ceny výrobku, tzn. jako samostatný údaj.

Zpětný odběr může probíhat prostřednictvím automatů, popř., není-li to možné nebo žádoucí, formou manuálního výkupu s využitím ručních skenerů.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder