Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Stánkový prodejce v Havlíčkově Brodě porušil hned několik právních předpisů

Pracovnice Krajské veterinární správy SVS pro Kraj Vysočina zjistily zcela nevyhovující podmínky při prodeji masných a mléčných výrobků v tržnici v Havlíčkově Brodě. Stánkový prodejce tam nabízel klobásy, jitrnice a další masné výrobky a sýry z České republiky i ze Slovenska bez jakékoliv ochrany před vnější kontaminací a zabezpečení řádných teplotních podmínek. Při manipulaci s potravinami navíc porušoval hygienická pravidla.
Stánkový prodejce v Havlíčkově Brodě porušil hned několik právních předpisů

podmínek. Při manipulaci s potravinami navíc porušoval hygienická pravidla.

Mezi sortiment kontrolovaného prodejce vyjma výše zmíněného patřily také salámy, vepřové škvarky či tlačenka a ze sýrů např. pařené sýry od jednoho českého a dvou slovenských producentů. Produkty nebyly nijak chráněny (např. zakrytím) a volně ležely na prodejním pultu, kde hrozilo jejich znečištění z okolního prostředí. Vzhledem k nepřítomnosti chladícího pultu a na tuto roční dobu teplého počasí inspektorky v jádrech části masných výrobků i sýrů naměřily teplotu blížící se 13 °C. Přitom při nedodržení skladovacích teplot může docházet k množení patogenů ohrožujících zdraví spotřebitelů.

Zázemí stánku působilo chaoticky a ochranu před kontaminací postrádaly také potraviny v přepravkách, v jejichž bezprostřední blízkosti se nacházela nádoba na odpad. Prodejce při zacházení s výrobky nepoužíval rukavice. Krájel a manipuloval s potravinami a posléze s penězi, aniž by si omyl či vydezinfikoval ruce.

Nebalené výrobky nebyly řádně označeny (absence názvu, výrobce, datu použitelnosti, složení nebo alergenů). V rámci následného šetření dále vyplynulo, že zboží ze Slovenska nebylo hlášeno do online systému SVS, jak po dovozci žádá platná legislativa.

Veterinární inspektorky obratem zakázaly pokračovat v prodeji potravin a nařídily jejich následnou neškodnou likvidaci v asanačním podniku na náklady prodejce.

Kontrolovaného čeká správní řízení, ve kterém mu hrozí sankce až 50 milionů Kč.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder