Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Více než 600 kg potravin z Kambodže obsahující mix pesticidů

Díky spolupráci Státní potravinářské inspekce (SZPI) a Celního úřadu Praha – Ruzyně se opětovně podařilo zachytit zásilky rostlinného původu, u nichž laboratorní analýzy zjistila nadlimitní množství až sedmi pesticidních látek. Ve dvou případech byla prokázána přítomnost velmi silného insekticidu carbofuran, který EU zakázala od roku 2008.
Více než 600 kg potravin z Kambodže obsahující mix pesticidů

Hmotnost nevyhovujících potravin činila celkově 641 kg. Konkrétně se jedná o tyto potraviny původem z Kambodže:

1, RED CHILLI – šarže Lot No. C030 (168,4 kg), nevyhovující zjištění: carbofuran (laboratoř odhalila množství 0,007 mg/kg, limit činí pouhých 0,002 mg/kg), ethion (0,027 mg/kg x 0,01 mg/kg) a triazophos (0,12 mg/kg x 0,01 mg/kg). V roli dovozce je uvedena společnost MN FOOD s.r.o z Prahy.

U zbylých produktů vystupuje jako dovozce firma PTTAN s.r.o. z Prahy.

2, RED CHILLI – šarže Lot No. 15WE (76 kg), nevyhovující zjištění: diafenthiuron (laboratoř odhalila množství 0,099 mg/kg, limit činí pouhých 0,01 mg/kg) a chlorfenapyr (0,094 kg/mg x 0,01 mg/kg).

3, Krapao (Holy Basil) – šarže Lot No. 15WED (112 kg), nevyhovující zjištění carbofuran (laboratoř odhalila množství 0,70 mg/kg, limit činí pouhých 0,02 mg/kg), carbendazim a benomylv (0,36 mg/kg x 0,1 mg/kg), chlorfenapyr (0,26 mg/kg x 0,02 mg/kg) a propiconazol (0,27 mg/kg x 0,02 mg/kg).

4, Red Chilli – šarže Lot No 13WE (88 kg), nevyhovující zjištění chlorfenapyr (laboratoř odhalila množství 0,10 mg/kg, limit činí pouhých 0,01 mg/kg) a chlorfluazuron (0,032 mg/kg x 0,01 mg/kg).

5, Parsley (Koriandr nať) – šarže Lot No. 13WE (81 kg), nevyhovující zjištění chlorfenapyr (laboratoř odhalila množství 0,15 mg/kg, limit činí pouhých 0,02 mg/kg), chlorothalonil (0,55 mg/kg x 0,02 mg/kg), fipronil (0,093 mg/kg x 0,005 mg/kg), hexaconazole (0,16 mg/kg x 0,02 mg/kg), lufenuron (0,25 mg/kg x 0,02 mg/kg), permethrin (0,52 mg/kg x 0,05 mg/kg) a profenofos (3,1 mg/kg x 0,05 mg/kg).

6, Rambutan – šarže Lot No 13WE (116 kg), nevyhovující zjištění buprofezin (laboratoř odhalila množství 0,036 mg/kg, limit činí pouhých 0,01 mg/kg), cypermethrin (8,7 mg/kg x 0,05 mg/kg) a lambda cyhalothrin včetně gama cyhalothrinu (0,042 mg/kg x 0,01 mg/kg).

Nevyhovující šarže nařídila SZPI stáhnout z tržní sítě a kontrolované osoby čeká správní řízení o uložení pokuty.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder