Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 19.9. 2017

Situace ohledně nemoci Afrického moru prasat a s ním spojená mimořádná veterinární opatření je i nadále sledována. Poslední zprávy ze dne 14. září 2017 jsou následující.
Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 19.9. 2017

Nejvyšší procento odstřelených kusů divokých prasat v oblasti s intenzivním odlovem zůstává v okresech Kroměříž (749) a Uherské Hradiště (745). U žádného z prasat se nákaza nepotvrdila.

Ke 14. září Státní veterinární správa eviduje celkem 101 pozitivních ze 132 kusů uhynulých divočáků v okrese Zlín, všechny tyto případy pochází z vysoce rizikové oblasti (tj. uvnitř ohradníků) červené zóny zamořené oblasti. Mimo ohradníky, tj. v zelené zamořené zóně, bylo do této doby objeveno a testováno 30 divočáků a ani u jednoho nebyla nákaza potvrzena. V dalších okresech zlínského kraje, mimo zamořenou oblast, bylo nalezeno a vyšetřeno 35 kusů a i u nich byly výsledky negativní. Doposud počet odlovených divokých prasat v zelené zóně činí 483 kusů a v červené zóně 3507 kusů. U žádného z odlovených prasat se nákaza nepotvrdila.

Večer 13. září bylo v červené zamořené oblasti uloveno první divoké prase a to ve Fryštáku – Dolní Vši. Jedná se o raritu, neboť ve vysoce rizikové oblasti, která je ohraničena pachovými ohradníky, lze střílet jen dospělé jedince. V tomto případě se jedná o sele.

Dne 11. září vydala Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj dvě mimořádná veterinární opatření. První z nich vymezuje podmínky pro udělování výjimek pro vstup do ohraničené oblasti. Zákaz vstupu do této oblasti díky nim bude kontrolován mysliveckou stráží. Druhé opatření ukládá, že maximálně tři proškolení lovci, určení mysliveckými hospodáři honiteb, budou moci během 24 hodin v jedné honitbě lovit prasata v tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků). Toto opatření povede ke koordinaci mysliveckých kolegů ze sousedící honitby. Dále určuje, že mezi jednotlivými lovy bude muset být minimálně jednodenní pauza, aby došlo ke zklidnění stávající populace v rámci honitby. Odlov zároveň nesmí narušovat chod odchytových zařízení, a proto se musí konat v dostatečné vzdálenosti. Odlovené kusy je třeba neprodleně umístit do nejbližšího kafilerního boxu a následně zlikvidovat v asanačním podniku, zároveň podléhají vyšetření na nemoc Afrického moru prasat.

Tato nová nařízení Krajské veterinární správy vychází z jednání Národního centra pro tlumení nákaz ve věci afrického moru, které proběhlo v Praze dne 8. září. Zde došlo k oznámení o mimořádných veterinárních opatřeních, které umožní odlov pouze omezenému počtu proškoleních lovců a odlov se bude týkat jen dospělých divočáků.
Stále platí nařízení pro jmenované zemědělské podniky ohledně zákazu sklízení úrody do konce roku, aby nesklizená pole mohla sloužit jako skrýš pro zbylá divoká prasata. Na těchto pozemcích platí zákaz lovu.

Od 1. září se také změnila pravidla pro zacházení s vývrhy v oblasti s intenzivním odlovem. Nyní budou muset být vývrhy předány osobám, jež mají oprávnění k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Tato nařízení korespondují se změnou nařízení Krajské veterinární správy ze dne 25. srpna č.j. SVS/2017/101153-Z, které zrušila předchozí nařízení Státní veterinární správy vydané KVSZ dne 2. srpna 2017 č.j. SVS/2017/092805-Z a dne 3. srpna č.j. SVS/2017/093085-Z.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder