Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Dočasné zařazení HHC, HHC-O a THCP mezi návykové látky

Česká republika získala souhlas Evropské komise k zařazení Hexahydrokanabinolu (HHC), Hexahydrokanabinol-O-acetátu (HHC-O) a Tetrahydrokanabiforolu (THCP) na seznam návykových látek. Nařízení již podepsal ministr zdravotnictví a poslal je k podpisu premiérovi. Připojíme se tak k dalším státům Evropské unie, které se v průběhu posledního roku uchýlily ke stejnému řešení.
Dočasné zařazení HHC, HHC-O a THCP mezi návykové látky

Úpravy v nařízení č. 463/2013 Sb. (pozn. spočívající v dočasném zařazení HHC, HHC-O a THCP na seznam návykových látek) vláda schválila 14. února letošního roku. Účinnost nového znění je očekáváno začátkem března 2024.

Zařazení znamená, že s danými látkami smí zacházet pouze právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví udělilo povolení nebo jestliže mají zákonnou výjimku k tomuto zacházení. Zmíněné povolení k zacházení lze dle zákona o návykových látkách udělit jen k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům, přičemž tento účel musí subjekt prokázat v rámci správního řízení.

Výrobci, distributoři, prodejci, případně jiné subjekty, které s uvedenými látkami nebo výrobky zacházejí, jsou povinni zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami či výrobky, které by tyto látky obsahovali – fakticky (např. skladováním) ani právně (tzn. nebudou držiteli vlastnických práv daných látek/produktů). V opačném případě hrozí trestní řízení s rizikem trestního stíhání.

U HHC a THCP byla stanovena výjimka. Zacházení s technickým konopím, jež tyto látky bude obsahovat do výše 0,3 %, bude k technickému použití umožněno (vyjma potravin).

Fyzické osoby, které budou přechovávat uvedené látky nebo výrobky obsahující předmětné látky v malém množství pro svou osobní spotřebu, se počátkem března 2024 budou dopouštět přestupku. Za ten jim hrozí sankce až 15 tisíc Kč. Jestliže se bude jednat o množství větší než malé, příp. budou-li dané látky/produkt s jejich obsahem předávat dalším osobám, lze jejich jednání klasifikovat jako trestný čin.

Ministerstvo zdravotnictví chce předejít protiprávním jednáním, a proto naléhá na veřejnost, aby došlo k ekologickému zneškodnění (pozn. jako nebezpečného odpadu) zmiňovaných látek ještě před nabytím účinnosti tohoto nařízení.

Zařazení předmětných látek mezi návykové látky bylo stanoveno na přechodnou dobu, a to do 1. ledna 2025. Mezitím dojde k posuzování jejich rizikovosti a zvažování dalších kroků k ochraně veřejného zdraví.

Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder