Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Nové potravinářské předpisy EU červenec 2017

Nové potravinářské předpisy pro rok 2017, které jsou sledovány a průběžně jsou z nich vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol.
Nové potravinářské předpisy EU červenec 2017

Přistoupením ČR k EU jsou veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) platnou součástí české legislativy, naopak směrnice jsou typem předpisů, které musejí být v určitém časovém limitu do české legislativy zakotveny. Rozhodnutí se vztahují k části problematice nebo jen k některým členským státům a jsou taktéž přímo platná.


Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů, které souvisí s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.
Celé znění uvedených předpisů v najdete na stránkách Úředního věstníku EU, které jsou v českém jazyce: Úřední věstník EU červenec

 

0.SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2017/1165/EU ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce
OJ L 170, 01/07/2017, s. 31
Nařízení 2017/1183/EU ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení 1307/2013/EU a 1308/2013/EU, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi OJ L 171, 04/07/2017, s. 100 
Prováděcí nařízení 2017/1185/EU ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením 1307/2013/EU a 1308/2013/EU, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise 
OJ L 171, 04/07/2017, s. 113

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2017/1178/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/2008/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 3624)  
OJ L 170, 01/07/2017, s. 98 
Prováděcí rozhodnutí 2017/1196/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4432)  
OJ L 172, 05/07/2017, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2017/1240/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4896)  
OJ L 177, 08/07/2017, s. 45 
Nařízení 2017/1261/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o alternativní metody pro zpracování určitých tavených/škvařených tuků 
OJ L 182, 13/07/2017, s. 31
Prováděcí nařízení 2017/1263/EU, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijatý prováděcím nařízením 2016/1141/EU podle nařízení 1143/2014/EU
OJ L 182, 13/07/2017, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2017/1265/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4686)  
OJ L 182, 13/07/2017, s. 42    
Rozhodnutí  1/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1284] 
OJ L 189, 20/07/2017, s. 1   
Rozhodnutí 2/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1285] 
OJ L 189, 20/07/2017, s. 3  
Rozhodnutí 3/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1286] 
OJ L 189, 20/07/2017, s. 5   
Rozhodnutí 4/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1287] 
OJ L 189, 20/07/2017, s. 7   
Rozhodnutí 5/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1288] 
OJ L 189, 20/07/2017, s. 9  
Rozhodnutí 6/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1289]   
OJ L 189, 20/07/2017, s. 10  
Rozhodnutí 7/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1290] 
OJ L 189, 20/07/2017, s. 11   
Rozhodnutí 8/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1291] 
OJ L 189, 20/07/2017, s. 12  
Rozhodnutí 9/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1292]  
OJ L 189, 20/07/2017, s. 14
Prováděcí rozhodnutí 2017/1396/EU, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Polska a některých oblastí Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2017) 5140)  
OJ L 197, 28/07/2017, s. 9
Prováděcí rozhodnutí 2017/1397/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí  2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5369)  
OJ L 197, 28/07/2017, s. 13 
 
3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2017/1164/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro akrinathrin, metalaxyl a thiabendazol v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 170, 01/07/2017, s. 3 
Prováděcí nařízení 2017/1186/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 171, 04/07/2017, s. 131
Prováděcí rozhodnutí 2017/1197/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/340/EU o organizaci časově omezeného testu podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o přehlídku porostu základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu pod úředním dohledem (oznámeno pod číslem C(2017) 4442)  
OJ L 172, 05/07/2017, s. 30  
Prováděcí nařízení 2017/1273/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 2, 3, 4 a 5 
OJ L 184, 15/07/2017, s. 13   
Prováděcí nařízení 2017/1274/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu vápenatého jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5 
OJ L 184, 15/07/2017, s. 17  
Prováděcí nařízení 2017/1275/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolňovaný z chloru jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 5 
OJ L 184, 15/07/2017, s. 21 
Prováděcí nařízení 2017/1276/EU, kterým se schvaluje kyselina peroxyoctová vyrobená z tetraacetylethylendiaminu a perkarbonátu sodného jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů 2, 3 a 4 
OJ L 184, 15/07/2017, s. 24 
Prováděcí nařízení 2017/1277/EU, kterým se schvaluje 2-oktyl-isothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 
OJ L 184, 15/07/2017, s. 27  
Prováděcí nařízení 2017/1278/EU, kterým se schvaluje 2-methylisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 11 
OJ L 184, 15/07/2017, s. 30
Prováděcí směrnice 2017/1279/EU, kterou se mění přílohy I až V směrnice  2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 184, 15/07/2017, s. 33
Prováděcí rozhodnutí 2017/1282/EU, kterým se neschvaluje 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 13 
OJ L 184, 15/07/2017, s. 69 
Prováděcí nařízení 2017/1376/EU, kterým se obnovuje schválení warfarinu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 
OJ L 194, 26/07/2017, s. 9  
Prováděcí nařízení 2017/1377/EU, kterým se obnovuje schválení chlorofacinonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 
OJ L 194, 26/07/2017, s. 15  
Prováděcí nařízení 2017/1378/EU, kterým se obnovuje schválení kumatetralylu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 
OJ L 194, 26/07/2017, s. 21
Prováděcí nařízení 2017/1379/EU, kterým se obnovuje schválení difenakumu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 
OJ L 194, 26/07/2017, s. 27
Prováděcí nařízení 2017/1380/EU, kterým se obnovuje schválení bromadiolonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 
OJ L 194, 26/07/2017, s. 33 
Prováděcí nařízení 2017/1381/EU, kterým se obnovuje schválení brodifakumu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 
OJ L 194, 26/07/2017, s. 39 
Prováděcí nařízení 2017/1382/EU, kterým se obnovuje schválení difethialonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 
OJ L 194, 26/07/2017, s. 45
Prováděcí nařízení 2017/1383/EU, kterým se obnovuje schválení flokumafenu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 
OJ L 194, 26/07/2017, s. 51 

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2017/1237/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limit kyseliny kyanovodíkové v nezpracovaných celých, rozdrcených, rozemletých, rozloupnutých a rozsekaných meruňkových jádrech uváděných na trh pro konečného spotřebitele 
OJ L 177, 08/07/2017, s. 36 
Nařízení 2017/1389/EU, kterým se mění příloha VII nařízení 882/2004/ES, pokud jde o určení referenční laboratoře EU pro viry přenášené potravou 
OJ L 195, 27/07/2017, s. 9

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2017/1250/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o odstranění aromatické látky 4,5-epoxydec-2(trans)-enal ze seznamu Unie 
OJ L 179, 12/07/2017, s. 3 
Nařízení 2017/1270/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití uhličitanu draselného (E 501) u loupaného, krájeného a na kousky nařezaného ovoce a zeleniny 
OJ L 184, 15/07/2017, s. 1
Nařízení 2017/1271/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání oxidu křemičitého (E 551) v dusičnanu draselném (E 252) 
OJ L 184, 15/07/2017, s. 3 
Nařízení 2017/1399/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o polyaspartát draselný 
OJ L 199, 29/09/2017, s. 8

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů) 
Prováděcí nařízení 2017/1269/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/949/EU, pokud jde o odnětí podzemnice olejné (arašídy) ze Spojených států amerických ze seznamu schválených předvývozních kontrol, pokud jde o aflatoxiny 
OJ L 183, 14/07/2017, s. 9

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2017/1200/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí 
OJ L 173, 06/07/2017, s. 1   
Nařízení 2017/1201/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí 
OJ L 173, 06/07/2017, s. 4  
Nařízení 2017/1202/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí 
OJ L 173, 06/07/2017, s. 6

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2017/1203/EU, kterým se mění směrnice 2002/46/ES a nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o organický křemík (monomethylsilantriol) a vápenatou sůl fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) přidávané do potravin a používané při výrobě doplňků stravy 
OJ L 173, 06/07/2017, s. 9 
Prováděcí nařízení 2017/1329/EU, kterým se mění příloha I nařízení 32/2000/ES, pokud jde o podmínky využívání celní kvóty Unie závazné v rámci GATT pro potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, která byla přidělena Spojeným státům americkým
OJ L 185, 18/07/2017, s. 29

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2017/1207/EU, kterým se obnovuje povolení pro uvádění produktů z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 4453)  
OJ L 173, 06/07/2017, s. 18  
Prováděcí rozhodnutí 2017/1208/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/EU o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 4457)  
OJ L 173, 06/07/2017, s. 23    
Prováděcí rozhodnutí 2017/1209/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři nebo čtyři události Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 4460)   
OJ L 173, 06/07/2017, s. 28
Prováděcí rozhodnutí 2017/1211/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 4495)  
OJ L 173, 06/07/2017, s. 38
Prováděcí rozhodnutí 2017/1212/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 4503)  
OJ L 173, 06/07/2017, s. 43 
Prováděcí rozhodnutí 2017/1281/EU, kterým se povoluje uvedení L-ergothioneinu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 4844)
OJ L 184, 15/07/2017, s. 65
Prováděcí rozhodnutí 2017/1387/EU, kterým se povoluje uvedení přípravku enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 4975)
OJ L 194, 26/07/2017, s. 65 

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Společného výboru pro zemědělství 1/2017 ze dne 22. června 2017 o změně přílohy 12 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2017/1189]
OJ L 171, 04/07/2017, s. 185
Prováděcí rozhodnutí 2017/1210/EU o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP) jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení 1907/2006/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 4462)  
OJ L 173, ,6/07/2017, s. 35 
Rozhodnutí smíšeného výboru Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu 1/2017 ze dne 16. května 2017 o žádosti Ukrajiny, aby se stala smluvní stranou Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu [2017/1367] OJ L 191, 22/07/2017, s. 11

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 2017/1182/EU ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat
OJ L 171, 04/07/2017, s. 74
Prováděcí nařízení 2017/1184/EU ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat OJ L 171, 04/07/2017, s. 103

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2017/1394/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 197, 28/07/2017, s. 3

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2017/1172/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 809/2014/EU, pokud jde o kontrolní opatření pro pěstování konopí
OJ L 170, 01/07/2017, s. 87
Nařízení 2017/1229/EU ze dne 3. května 2017, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení 1333/2011/EU, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů
OJ L 177, 08/07/2017, s. 6

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2017/1328/EU, kterým se mění nařízení 642/2010/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
OJ L 185, 18/07/2017, s. 24

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2017/1353/EU ze dne 19. května 2017, kterým se mění nařízení 607/2009/ES, pokud jde o moštové odrůdy a jejich synonyma, které mohou být uvedeny na etiketách vín
OJ L 190, 21/07/2017, s. 5

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder