Nezávislý informační portál o bezpečnosti a kvalitě potravin
Novinka - iQSL nyní i jako aplikace zdarma do Vašeho telefonu Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore

Protikuřácký zákon, nejčastější dotazy a odpovědi

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo přehled nejčastějších dotazů ohledně nového protikuřáckého zákona.
Protikuřácký zákon, nejčastější dotazy a odpovědi

Na základě zahlcení dotazů z řad veřejnosti a provozovatelů restaurací se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo přinést odpovědi na nejčastější nejasnosti spojené s tzv. novým protikuřáckým zákonem.

Mezi časté dotazy a nejasnosti hostinských patří, jak mají poznat, případně monitorovat, komu mohou dále nalévat alkohol.

Tato zavedená tzv. „novinka” není zaváděnou novinkou tímto zákonem, platná je už 11 let. Jedná se konkrétně o zákon 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 12 odst. 1 písm. c) stanoví: „Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou“. Ministerstvo tedy věří, že hostinští podnapilou osobu rozpoznají, jelikož platné ustanovení nebylo za těchto 11 let nikdy v praxi zaznamenáno.

Nová právní úprava se týká prodejců alkoholických nápojů. Pokud se zjistí, že se v provozovně stravovacích služeb, provozovně výrobce vína, prodejně, ubytovacím zařízení nebo dopravním prostředku, nachází osoba pod vlivem alkoholu, která je mladší 18 let, je povinen tuto osobu vyzvat k opuštění tohoto prostoru. Osoba je zároveň povinna výzvy uposlechnout.

Toto opatření bylo do návrhu zakomponováno na základě časté důkazní nouze kontrolních a dozorových orgánů u případů, kdy prodej alkoholu byl i přes zákaz naléván osobám mladších 18 let. Mezirezortní pracovní skupina k Projektu ochrany dětí a mládeže proto navrhla, aby chránila osoby mladších 18 let před zneužíváním alkoholu, proto prodejci alkoholických nápojů budou mít tuto povinnost vykázat podnapilé osoby z objektu, cílem je tedy snížení důkazní nouze při prodeji alkoholu.

Způsob zajištění dodržování tohoto ustanovení je na samotném prodejci. Například není povinen do podniku vpustit mladistvého v podnapilém stavu. Tuto pravomoc bude mít prodejce, zaměstnanec provozovny, popřípadě pracovník bezpečnostní služby, ostraha nebo pracovník dohlížející na bezpečnost. Jestliže mladistvý neuposlechne výzvu nebo pakliže ohrozí bezpečnost osobám, majetku nebo veřejného pořádku, lze podle obecných ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zavolat Policii ČR, případně obecní policii (zákon č. 553/1991 Sb.).

Od kdy bude nový zákon platit?

Platnost zákona je stanovena na 31. května 2017. Jedná se o den, kdy je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku.

Bude se ještě měnit?

Může se stát, že Senát Parlamentu ČR navrhne ještě nějaké změny, protože legislativní proces nebyl ještě dokončen. Zákon musí také ještě podepsat prezident Miloš Zeman.


Zdroje informací

Novinky zdarma

Zdarma newsletter s novinkami každý týden do Vašeho emailu

Obaly a značení Etiketomat Biofinder